Centrálny register zmlúv

Mestská časť Košice-Staré Mesto

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Júl 2024
Nájomná zmluva
INT_080/2024
0,00 € Doboš Július, RNDr. Mestská časť Košice - Staré mesto
19. Júl 2024
Dohoda o ukončení NZ č. 3/2015 zo dňa 30.01.2015
INT_081/2024
0,00 € Šteinerová Eva, MUDr. Mestská časť Košice - Staré mesto
26. Jún 2024
Nájomná zmluva
INT_079/2024
0,00 € Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy, Ul. Parková 27, 821 05 Bratislava Mestská časť Košice - Staré mesto
19. Jún 2024
Dodatok k Zmluve o nájme NP
INT_078/2024
0,00 € Realitný svet s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
13. Jún 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení výkonu správy zo dňa 31.01.2012
INT_077/2024
0,00 € MŠ Rumanova 4 Mestská časť Košice - Staré mesto
12. Jún 2024
Hromadná licenčná zmluva - SOZA
EXT_041/2024
0,00 € SOZA Mestská časť Košice - Staré mesto
5. Jún 2024
Zmluva o spracovaní osobných údajov.
EXT_040/2024
0,00 € Innovatrics, s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
5. Jún 2024
Zmluva na dodávku a servis systému FINGERA.
EXT_039/2024
1 510,80 € Innovatrics, s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
4. Jún 2024
Zmluva o výpožičke
EXT_036/2024
442,53 € Základná škola Park Angelinum 8, Košice I Mestská časť Košice - Staré mesto
4. Jún 2024
Zmluva o úhrade nákladov spojených s prevádzkou volebných miestností pri dočasnom užívaní priestorov a technického vybavenia
EXT_035/2024
250,74 € Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice Mestská časť Košice - Staré mesto
5. Jún 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení výkonu správy zo dňa 31.01.2005
INT_076/2024
0,00 € MŠ Hrnčiarska 1 Mestská časť Košice - Staré mesto
5. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí nebytových priestorov a technického vybavenia
EXT_038/2024
246,50 € Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského Mestská časť Košice - Staré mesto
4. Jún 2024
Hromadná licenčná zmluva - SOZA
EXT_034/2024
0,00 € SOZA Mestská časť Košice - Staré mesto
4. Jún 2024
Zmluva o dočasnom uzívaní nebytových priestorov
EXT_037/2024
138,58 € Gymnázium, Poštová 9, Košice Mestská časť Košice - Staré mesto
30. Máj 2024
Rámcová zmluva o zabezpečení spoločného stravovania uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "zmluva")
INT_072/2024
0,00 € Stredisko soc.pomoci mesta KE Mestská časť Košice - Staré mesto
30. Máj 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení výkonu správy zo dňa 31.01.2005
INT_073/2024
0,00 € MŠ Tatranská 23 Mestská časť Košice - Staré mesto
30. Máj 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení výkonu sprýby zo dňa 31.02.2005
INT_074/2024
0,00 € MŠ Park Angelinum 7 Mestská časť Košice - Staré mesto
29. Máj 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení výkonu správy zo dňa 31.01.2012
INT_071/2024
0,00 € MŠ Jarná 4 Mestská časť Košice - Staré mesto
29. Máj 2024
Licenčná zmluva
EXT_033/2024
0,00 € Hospodárová Oxana, Ing Mestská časť Košice - Staré mesto
30. Máj 2024
Sponzorská zmluva č. 35/2024
INT_075/2024
33,00 € CARLA Slovakia, spol. s r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto