Centrálny register zmlúv

Obec Lieskovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Október 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1161
45,00 € Amália Kindeľová Obec Lieskovec
27. Október 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto
1164
45,00 € Peter Jankovský Obec Lieskovec
28. Október 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1168
45,00 € Ing. Jarmila Jenčková Obec Lieskovec
3. November 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1172
45,00 € Jana Berčíková Obec Lieskovec
14. November 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1194
45,00 € Anna Čiefová Obec Lieskovec
16. November 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto
1198
45,00 € Oľga Pašková Obec Lieskovec
22. November 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1214
45,00 € Ing. Anna Slančíková Obec Lieskovec
29. November 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1228
45,00 € Anna Hrabušická Obec Lieskovec
12. December 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1246
45,00 € Juraj Mojžiš Obec Lieskovec
12. December 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1247
45,00 € Edita Ďurčíková Obec Lieskovec
14. December 2022
Dodatok č.1- k zmluve za hrob. miesto
1257
45,00 € Anna Šramková Obec Lieskovec
15. December 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1265
45,00 € Mária Holíková Obec Lieskovec
16. Január 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1291
40,00 € Margita Nociarová Obec Lieskovec
18. Január 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1294
40,00 € Hakelová Mária Obec Lieskovec
18. Január 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1297
40,00 € Zdychová Darina Obec Lieskovec
2. Február 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1310
40,00 € Králiková Viera Obec Lieskovec
23. Február 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1322
40,00 € Šouc Ján Obec Lieskovec
7. Marec 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1331
40,00 € Vidová Jaroslava Obec Lieskovec
27. Marec 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto
1347
40,00 € Gašpar Daniel Obec Lieskovec
13. Apríl 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1358
40,00 € Viňanská Alena Obec Lieskovec