Centrálny register zmlúv

Obec Lieskovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. December 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom
1260
80,00 € HEX-STAV, s.r.o., Hronská 1, 96001 Zvolen Obec Lieskovec
11. Január 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto
1284
80,00 € Jombíková Anna Obec Lieskovec
15. Február 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto
1315
80,00 € Lietava Vladimír Obec Lieskovec
14. Marec 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1335
80,00 € Štroffeková Anna Obec Lieskovec
21. Marec 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1341
80,00 € Ťavoda Ondrej Obec Lieskovec
27. Marec 2023
Nájomná zmluva - prenájom KD
1344
80,00 € Puchovanová Adriana Obec Lieskovec
27. Marec 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1349
80,00 € Ištván Ondrej Obec Lieskovec
28. Apríl 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1364
80,00 € Šouc Miroslav Obec Lieskovec
5. Máj 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom
1371
80,00 € Getlerová Helena, Ing. Obec Lieskovec
3. Júl 2023
Nájomná zmluva za hrobové miesto
1420
80,00 € Šovčíková Elena Obec Lieskovec
9. August 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom
1429
80,00 € Stehlíková Katarína, Mgr. Bc. Obec Lieskovec
20. September 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1460
80,00 € Kristová Marta, Ing. Obec Lieskovec
21. September 2023
Nájomná zmluva za hrobové miesta
1462
80,00 € Margóč Ondrej Obec Lieskovec
20. Október 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom
1477
80,00 € Kocúrová Iveta Obec Lieskovec
12. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
1536
80,00 € Grün Miroslav Obec Lieskovec
19. Apríl 2024
Nájomná zmluva - prenájom sály KD
1569
80,00 € Tretiaková Anna Obec Lieskovec
3. Máj 2024
Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom
1574
80,00 € Ilčíková Ľubica Obec Lieskovec
7. Máj 2024
Nájomná zmluva - prenájom ŠA
1575
80,00 € Zariadenie sociálnych služieb Záhnok Obec Lieskovec
19. September 2022
DODATOK č.1 k Nájomnej zmluve o hrobovom mieste
1110
75,00 € Anna Valachová Obec Lieskovec
21. September 2022
Zmluva o nájme za hrobové miesto-dodatok č. 1
1111
75,00 € Anna Sklenková Obec Lieskovec