Centrálny register zmlúv

Obec Lieskovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2022
Dohoda o obstaraní územnoplánovacej dokumentácie.
1069
0,00 € eR STAR s.r.o. Obec Lieskovec
25. Apríl 2022
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1073
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec Obec Lieskovec
27. Apríl 2022
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1074
0,00 € Urbárske a pozemkové spoločenstvo Lieskovec Obec Lieskovec
9. Máj 2022
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1075
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec Obec Lieskovec
18. Máj 2022
Zmluva o odvádzaní a čistení OV v ČOV
1079
0,00 € Tischler Karol, Višňovského 2515/9, Zvolen Obec Lieskovec
19. Máj 2022
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1080
0,00 € Monika Viňanská, Medzi hrušky 2868/16, Lieskovec Obec Lieskovec
7. Jún 2022
Nájomná zmluva ŠA
1081
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec Obec Lieskovec
14. Jún 2022
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - športový areál
1083
0,00 € Základná škola Lieskovec Stredisková 2735/5, 962 21 Lieskovec Obec Lieskovec
14. Jún 2022
Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie.
1082
0,00 € Stredoslovenská energetika Obec Lieskovec
16. Jún 2022
Zmluva o dodávke plynu
1086
0,00 € SPP a.s., Obec Lieskovec
27. Jún 2022
Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb-dodatok č.2
1089
0,00 € Bio-Nexus SK, s.r.o., Klincová 35, 82108 Bratislava - mestská časť Ruži Obec Lieskovec
1. Júl 2022
Zmluva o odvádzaní a čistení OV v ČOV
1091
0,00 € Jaroslav Hakáč Obec Lieskovec
13. Júl 2022
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - športový areál
1095
0,00 € Ing. Jana Tužinská - Šport Centrum Obec Lieskovec
9. August 2022
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1099
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec Obec Lieskovec
10. August 2022
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1100
0,00 € Urbárske a pozemkové spoločenstvo Lieskovec Obec Lieskovec
11. August 2022
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - športový areál
1101
0,00 € Ing. Jana Tužinská - Šport Centrum Obec Lieskovec
11. August 2022
Zmluva o odvádzaní a čistení OV v ČOV
1102
0,00 € Alena Haládiková Obec Lieskovec
15. August 2022
Zmluva o užívaní nebytových priestorov.
1104
0,00 € Materská škola, Nová 2912/2, 96221 Lieskovec Obec Lieskovec
9. September 2022
Zmluva o odvádzaní a čistení OV v ČOV
1107
0,00 € Miroslav Grün Obec Lieskovec
12. September 2022
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1108
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec Obec Lieskovec