Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb -GoodSports International Slovensko
125/2024
4 900,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves GoodSports International Slovensko
11. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - Chorvátsky kultúrny spolok Bratislava-Devínska Nová Ves
92/2022
4 500,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Chorvátsky kultúrny spolok Devínska Nová Ves/Hrvatsko kulturno društvo Devinsko Nuovo Selo
17. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb -Slovenský zväz záhradkárov Základná organizácia 4-28 Bratislava-Devínska Nová Ves-Pod Srdcom
97/2022
4 295,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Slovenský zväz záhradkárov-základná organizácia 4-28 Bratislava DNV-Pod Srdcom
10. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - "Kobylka"
91/2022
4 250,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Kobylka - detský folklórny súbor
2. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov - M.Marečka 4
217/2023
4 209,92 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Mgr. Veronika Méhešová
2. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - Hokejbalový Club IEPURII DNV
54/2022
4 000,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Hokejbalový Club IEPURII DNV
5. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - DHZ Devínska Nová Ves, o.z.
81/2022
4 000,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves DHZ Devínska Nová Ves,o.z.
7. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb -CHABIK
113/2024
3 850,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves CHABIK
1. Február 2023
Zmluva o nájme - Viacúčelové zariadenie
5/2023
3 613,69 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Dalibor Kovács
7. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - Umelci z Istrijskej
110/2024
3 570,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Umelci z Istrijskej,o.z.
3. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - Klub Workout Academy
60/2022
3 500,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Klub Workout Academy o.z.
27. Február 2023
poskytnutie dotácie Prijímateľovi na podporu projektu : " Športové a kultúrne podujatia pre mládež a dospelých "
25/2023
3 500,00 € Klub Workout Academy o.z. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
1. Marec 2023
poskytnutie dotácie Prijímateľovi na podporu projektu: Ichtys - komunita má stále pre nás vysokú prioritu"
29/2023
3 500,00 € ICHTYS - Občianske združenie Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
12. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb
176/2023
3 500,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Kobylka - detský folklórny súbor
13. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 412000124 predaj pozemku
63/2024
3 366,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Ján Dinnyes
10. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - Šijeme pre radosť
86/2022
3 300,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Občianske združenie Šijeme pre radosť
19. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - CHABIK
101/2022
3 250,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves CHABIK
7. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb -Materské centrum Bublinka
118/2024
3 215,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Materské centrum Bublinka, o.z.
3. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - Šachový klub Strelec Devínska Nová Ves
59/2022
3 000,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Šachový klub STRELEC Devínska Nová Ves
3. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - Občianske združenie ICHTYS
126/2022
3 000,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves ICHTYS - Občianske združenie