Centrálny register zmlúv

Obec Medvedie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. December 2022
Zmluva o platobnej karte
------
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Obec Medvedie
16. Marec 2023
Dodatok č. 230/CC/22-D1 k Zmluve o úvere č. 230/CC/22
230/CC/22
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Obec Medvedie
12. Apríl 2023
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS
202301
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Medvedie
8. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
4844/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Medvedie
8. Jún 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
RA-SNCA/20199133
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Medvedie
18. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-Z302091DCL6-91-108
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Medvedie
3. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-Z302091DCL6-91-108
13 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Medvedie