Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-514-03826
97/2023
1 400,00 € Fond na podporu umenia Mesto Spišské Vlachy
18. Jún 2024
Zmluva o účinkovaní podľa § 51 Občianskeho zákonníka
49/2024
1 400,00 € Eva Tomčíková Mesto Spišské Vlachy
28. Február 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
21/2023
1 260,00 € AV Audit, s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
28. Marec 2024
Zmluva č. 01/2024 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
23/2024
1 200,00 € Seniorvital, n.o. Mesto Spišské Vlachy
8. November 2022
Zmluva č. 02/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
109/2022
1 167,36 € PRO VITAE, n.o. Mesto Spišské Vlachy
12. Júl 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
84/2023
1 100,00 € Mesto Spišské Vlachy Milan Džačar, Mgr. Eva Džačarová
22. Jún 2023
Zmluva o účinkovaní podľa § 51 Občianskeho zákonníka
68/2023
1 000,00 € Michal Dučák Mesto Spišské Vlachy
14. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023 vedená v zozname zmlúv poskytovaných dotácii Mestom Spišské Vlachy za kalendárny rok 202 3 pod číslom 08/D/2023
87/2023
1 000,00 € Mesto Spišské Vlachy Motocross club Spišské Vlachy
2. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023 vedená v zozname zmlúv poskytovaných dotácii Mestom Spišské Vlachy za kalendárny rok 2023 pod číslom 10/D/2023
119/2023
1 000,00 € Mesto Spišské Vlachy VERBENA
13. Jún 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
61/2023
977,43 € Mesto Spišské Vlachy Ladislav Pavľák
2. August 2023
Zmluva o účinkovaní podľa § 51 Občianskeho zákonníka
101/2023
900,00 € Eva Tomčíková Mesto Spišské Vlachy
17. Január 2024
POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU PRÁVNICKÝCH OSÔB A PODNIKAJÚCICH FYZICKÝCH OSÔB - ProBiznis
04/2024
845,31 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Spišské Vlachy
22. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní poradenstva a služieb
25/2023
828,00 € EUprojects, s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
23. Jún 2023
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
72/2023
810,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Spišské Vlachy
18. Júl 2024
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb - ProBiznis
61/2024
756,72 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Spišské Vlachy
2. November 2022
Zmluva č. 04/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
107/2022
748,39 € Seniorvital, n.o. Mesto Spišské Vlachy
6. Marec 2024
POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU PRÁVNICKÝCH OSÔB A PODNIKAJÚCICH FYZICKÝCH OSÔB - ProBiznis
18/2024
740,55 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Spišské Vlachy
14. November 2023
Zmluva č. 04/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
140/2023
723,76 € Senior centrum Šírava n.o. Mesto Spišské Vlachy
27. December 2022
Zmluva č. 06/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
123/2022
700,00 € Spišská katolícka charita Mesto Spišské Vlachy
2. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023 vedená v zozname zmlúv poskytovaných dotácii Mestom Spišské Vlachy za kalendárny rok 2023 pod číslom 05/D/2023
118/2023
700,00 € Mesto Spišské Vlachy Občianske združenie „ Dychová hudba Vlašanka