Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 092/2023
092/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Kožárová Oľga
29. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 097/2023
097/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Porada Ján
29. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 100/2023
100/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Maurer Ján
19. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 105/2023
105/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Popovič Igor
19. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 106/2023
106/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Pacovská Elena
19. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 108/2023
108/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Šariská Mária
11. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 109/2023
109/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Kicková Anna
11. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 112/2023
112/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Kedjuchová Elena
9. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 113/2023
113/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Vaľková Ružena
9. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 114/2023
114/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Mihalková Mária
9. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 115/2023
115/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Šmijovská Zuzana
9. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 116/2023
116/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Celecová Elena
9. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 120/2023
120/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Džugasová Mária
9. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 121/2023
121/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Mgr. Ďugasová Martina
9. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.122/2023
122/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Podvojský Peter
31. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 118/2023
118/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Ing. Pavlík Eugen
31. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 124/2023
124/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Gurovičová Jolana
31. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 125/2023
125/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Richnavská Jana
31. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 126/2023
126/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Celecová Elena
4. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 134/2023
134/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Horváthová Dana