Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 10591/2022-M_ODPD
INE_103/2022
50 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Spišská Nová Ves
6. September 2023
Kúpna zmluva
KZN_018/2023
50 000,00 € Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
7. Jún 2022
Kúpna zmluva
KZN_019/2022
49 296,19 € Hadušovský Henrich Mesto Spišská Nová Ves
26. Jún 2024
Kúpna zmluva
KZN_013/2024
49 000,00 € Greschner Anton Mesto Spišská Nová Ves
19. Júl 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve č. 28/2023 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku.
FP_091/2023
48 461,09 € Spišská katolícka charita Mesto Spišská Nová Ves
20. Júl 2022
Zmluva o dielo č. 277/2022 - Osadenie hracích prvkov pre detské ihriská
ZOD_031/2022
48 039,48 € Veríme v Zábavu, s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
15. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k zmluve č. 19/2024 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku
FP_047/2024
48 000,00 € Opatrovateľské služby a poradenstvo ARELLA s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
19. Jún 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve č. 28/2023 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku.
FP_076/2023
47 800,04 € Spišská katolícka charita Mesto Spišská Nová Ves
19. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 29/2023 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku.
FP_002/2023
47 698,29 € Opatrovateľské služby a poradenstvo ARELLA s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
22. November 2022
Zmluva o spolupráci č. 681/2022
ZOS_017/2022
47 396,34 € Úrad vlády Slovenskej republiky Mesto Spišská Nová Ves
29. Júl 2022
Zmluva o dielo č. 309/2022 - Rekonštrukcia chodníka s bezbariérovou úpravou na ul. M. Gorkého - I. etapa
ZOD_034/2022
46 852,63 € Brantner Nova, s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
17. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov v zmysle zákona č. 116/1990 Zb., podľa § 9a odst.(9) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
NZNB_001/2023
46 581,01 € Brantner Nova, s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
17. Január 2024
Zmluva č. 19/2024 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku.
FP_002/2024
45 600,00 € Opatrovateľské služby a poradenstvo ARELLA s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
7. Február 2024
Dodatok č.1 k zmluve č. 19/2024 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku.
FP_023/2024
45 600,00 € Opatrovateľské služby a poradenstvo ARELLA s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
16. Február 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 29/2023 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku.
FP_024/2023
45 103,89 € Opatrovateľské služby a poradenstvo ARELLA s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
23. Február 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní VPS na zabezpečenie zimnej údržby pozemných komunikácií
ZOPS_010/2023
44 377,80 € Brantner Nova, s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
14. Apríl 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 29/2023 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku.
FP_056/2023
43 411,89 € Opatrovateľské služby a poradenstvo ARELLA s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
19. Jún 2024
PD - Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Lipová ul. č. 13 v Spišskej Novej Vsi
ZOD_012/2024
42 900,00 € MNPA s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
17. Jún 2024
Sanácia - rekonštrukcia cestného mostu na ul. J. Fabiniho v Spišskej Novej Vsi - projektová dokumentácia
ZOD_011/2024
42 600,00 € SAGASTA s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
8. Apríl 2022
Dodatok č. 3 k zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku.
Dodatok č. 3 k zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku.
42 393,04 € Opatrovateľské služby a poradenstvo ARELL s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves