Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
FP_009/2024
85 281,00 € Mesto Spišská Nová Ves Hokejový klub Spišská Nová Ves
4. Október 2022
Dodatok č. 6 k Zmluve č. 19/2022 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku.
FP_089/2022
85 177,04 € Opatrovateľské služby a poradenstvo ARELLA s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
4. Jún 2022
Dodatok č. 4 k zmluve č. 19/2022 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku.
FP_058/2022
84 473,04 € Opatrovateľské služby a poradenstvo ARELLA s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
7. November 2022
Dodatok č. 7 k Zmluve č. 19/2022 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku.
FP_115/2022
84 473,04 € Opatrovateľské služby a poradenstvo ARELLA s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
8. September 2022
Dodatok č. 5 k Zmluve č. 19/2022 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku.
FP_086/2022
83 065,04 € Opatrovateľské služby a poradenstvo ARELLA s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
23. Október 2023
Dodatok č. 8 k Zmluve č. 29/2023 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku.
FP_112/2023
83 059,00 € Opatrovateľské služby a poradenstvo ARELLA s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
5. Máj 2022
Dodatok č. 1 k ZoD 195/2021 - rekonštrukcia VZT a Úk plaváreň
ZOD_010/2022
81 073,38 € Tatra Clima, s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
19. Apríl 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb - kosenie sídlisko Mier
ZOPS_011/2024
80 310,38 € CSGARDEN s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
14. September 2022
Zmluva o dielo č. 354/2022 - Rekonštrukcia chodníkov na Koceľovej ul., I. etapa
ZOD_042/2022
79 662,07 € ASFALT Spiš s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
3. Máj 2023
Tréningové atletické centrum - prevádzkový objekt - 353/2022_2
ZOD_003/2023
75 317,36 € Plex s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
6. Jún 2023
Kúpna zmluva
KZN_013/2023
75 000,00 € Mokriš Ondrej, MUDr. Mesto Spišská Nová Ves
25. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
ZOD_001/2024
74 400,00 € HLINA s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
7. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 201/2022 - výstavba detských inkluzívnych ihrísk - Rodinka 1
ZOD_049/2022
74 150,62 € MEPOS SNV s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
19. Október 2023
Dodatok č. 9 k Zmluve č. 28/2023 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku.
FP_105/2023
73 924,90 € Spišská katolícka charita Mesto Spišská Nová Ves
21. November 2023
Dodatok č. 10 k Zmluve č. 28/2023 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku.
FP_132/2023
72 729,57 € Spišská katolícka charita Mesto Spišská Nová Ves
14. December 2023
Dodatok č. 11 k Zmluve č. 28/2023 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku.
FP_138/2023
72 509,22 € Spišská katolícka charita Mesto Spišská Nová Ves
25. September 2023
Kúpna zmluva
KZN_025/2023
71 277,54 € Železnice Slovenskej republiky Mesto Spišská Nová Ves
31. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku - SLNIEČKO
INE_014/2024
71 063,00 € SLNIEČKO Spiš s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
31. Máj 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb č. 274/2023 - Údržba cestnej svetelnej signalizácie a oprava porúch cestnej svetelnej signalizácie
ZOPS_022/2023
70 400,00 € MEPOS SNV s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
18. Január 2024
Dodatok č. 37 k Zmluve č. 197/2004 o prenájme lesnej a ostatnej pôdy, lesných porastov
INE_181/2023
70 000,00 € Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves