Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Február 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
ZOBZ_002/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
20. Február 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
ZOBZ_003/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
23. Február 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností č. ZOPS_022/2022
DOUZ007/2022
0,00 € ROST Group s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
23. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri budovaní IDS Východ - zabezpečenie integrovanej verejnej dopravnej obsluhy
ZOS_019/2022
0,00 € IDS Východ, s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
23. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečení verejného obstarávania IDS Východ - príprava podkaldov pre VO
ZOS_020/2022
0,00 € IDS Východ, s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
8. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 987/2012
INE_020/2023
0,00 € EcoLed Solutions a.s. Mesto Spišská Nová Ves
10. Marec 2023
Zmluva o vykonávaní preventívnej a liečebnej veterinárnej činnosti
INE_021/2023
0,00 € KANVET s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
14. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve
ZOPS_012/2023
0,00 € MEPOS SNV s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
14. Marec 2023
Dotatok č. 1 k Rámcovej dohode o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve
ZOPS_013/2023
0,00 € MEPOS SNV s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
15. Marec 2023
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy - VO Červený jarok
ZPDS_004/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
20. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
ZOPS_028/2022
0,00 € Brantner Nova, s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
22. Marec 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
ZOBZ_005/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
22. Marec 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
ZOBZ_004/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
22. Marec 2023
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100131591C/2023
ZOPS_014/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Mesto Spišská Nová Ves
22. Marec 2023
Zmluva o výpožičke
ZOV_003/2023
0,00 € Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš Mesto Spišská Nová Ves
28. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 73/2023/C.
NZHB_073/2023
0,00 € Pecha Milan Mesto Spišská Nová Ves
29. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 67/2023/C.
067/2023
0,00 € Mesto Spišská Nová Ves Róbert Demeter
30. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní služieb - čistenie mesta
ZOPS_016/2023
0,00 € MEPOS SNV s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
30. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb - čistenie mesta
ZOPS_017/2023
0,00 € MEPOS SNV s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
3. Apríl 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
ZOZVB_003/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Spišská Nová Ves