Centrálny register zmlúv

Obec Krásnohorská Dlhá Lúka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Marec 2024
Zmluva č. 1424 275 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
OcÚKDL-191/2024
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
28. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
OcÚKDL-190/2024
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
9. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti
OcÚKDL-216/2024
0,00 € Koreň Patrik, Veronika Mešťanová Koreňová Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
16. Február 2024
Kúpna zmluva
OcÚKDL-118/2024
2,82 € Zoltán Szántó Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
21. Apríl 2023
Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania
OcÚKDL-193/2023
4,80 € ABYS Slovakia, s.r.o. Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
2. Apríl 2024
Poistná zmluva úrazové poistenie UoZ
5190064766
45,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
24. Október 2023
Zmluva o poskytnutí služby
OcÚKDL-508/2023
100,00 € Norbert Fábián, Rožňava Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
24. Október 2023
Kúpna zmluva
OcÚKDL-509/2023
200,00 € Danko Vojtech, Krásnohorská Dlhá Lúka Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
21. Jún 2023
Zmluva o prenájme KD
OcÚKDL-284/2023
250,00 € Ambrúžová Karolína Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
12. September 2023
Zmluva o prenájme kultúrneho domu
OcÚKDL-432/2023
350,00 € Obec Krásnohorská Dlhá Lúka Lívia Korintušová, Starocintorínska 220/9, Jovice
27. Október 2022
Zmluva o audítorskej činnosti
OcÚKDL-415/2022
600,00 € Ing. Katarína Görgeiová Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
30. September 2022
Smart riešenia pre IKT služby obce Krásnohorská Dlhá Lúka
DS/0156/2022
2 000,00 € KSK Košice Obec Krásnohorská Dlhá Lúka