Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Kečovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2024
Servisná zmluva
05/2024
45,00 € Galileo Corporation s.r.o. Obec Kečovo
31. Máj 2024
Zmluva o nájme
06/2024
203,00 € Galileo Corporation s.r.o. Obec Kečovo
24. Máj 2024
Zmluva v zmysle Autorského zákona
2470070
77,00 € SLOVGRAM Obec Kečovo
24. Máj 2024
Zmluva o sprostredkúvaní a o poskytovaní služieb
04/2024
0,00 € EM CARD a.s. Obec Kečovo
30. Apríl 2024
Úverová zmluva
289/CC/24
15 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Kečovo
30. Apríl 2024
Zmluva o nájme verejného priestranstva
03/2024
0,00 € Obec Kečovo Július Csík
10. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve a realizácii zberu alebo výkupu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu č. 03 24 03
02/2024
0,00 € Brantner Gemer s.r.o. Obec Kečovo
5. Január 2024
Zmluva o audítorskej činnosti
01/2024
500,00 € Ing. Katarína Görgeiová Obec Kečovo
13. December 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
RA-SNCA/20204242
0,00 € Národná agenúra pre sieťové a elektronické služby, prevádzkovateľ Slovenskej národnej certifikačnej autority Obec Kečovo
15. November 2023
Zmluva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súčasne podľa § 59 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
VMI1809202312
0,00 € ENVI-PAK, a.s. Obec Kečovo
25. September 2023
Kúpna zmluva
11/2023
Doplnená
475,30 € Obec Kečovo Jozef Gáll
21. September 2023
Zmluva o pripojení
10/2023
0,00 € Regiotel s.r.o. Obec Kečovo
28. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
DS/246/2023
2 638,00 € Košický samosprávny kraj Obec Kečovo
22. August 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb a Zmluva o predaji zariadenia
09/2023
0,00 € Slovak Telekom a.s. Obec Kečovo
3. August 2023
Zmluva o umeleckom výkone
13/2023
1 924,00 € Divadlo Thália színház Obec Kečovo
21. Júl 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o dodaní tovarov
08/2023
0,00 € NITRANET, s.r.o. Obec Kečovo
10. Júl 2023
Zmluva o grantovom účte
06/2023
0,00 € Prima banka Slovensko,a.s. Obec Kečovo
10. Júl 2023
Zmluva o prenájme
07/2023
0,00 € KRAK SLOVAKIA s.r.o. Obec Kečovo
12. Máj 2023
Kúpna zmluva
05/2023
45 250,00 € AUTOPOLIS, a.s. Obec Kečovo
13. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní odborných služieb
Zmluva o poskytovaní odborných služieb
0,00 € CSALA s.r.o. Obec Kečovo