Centrálny register zmlúv

Obec Kamenica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. August 2022
Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovani serv. služieb
KA-2022/204-OCÚ
237,00 € INISOFT s. r. o. Obec Kamenica
22. Január 2024
Kúpna zmluva č. 03767/2023-PKZ-K40344/23.00
03767/2023-PKZ-K40344/23.00
317,87 € Slovenský pozemkový fond Obec Kamenica
27. August 2022
Návrh poistnej zmluvy pre postenie majetku a zodpovednosti
KA-2022/194-OcÚ
413,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group Obec Kamenica
16. Január 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby.
KA-2024/021-OCÚ
533,86 € Arcidiecézna charita Košice Obec Kamenica
27. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
KA-2023/099-OCÚ
672,00 € Arcidiecézna charita Košice Obec Kamenica
10. Január 2023
Návrh poistnej zmluvy 3619841931 na diaľku
KA-2022/300-OCÚ
701,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group Obec Kamenica
10. Január 2023
Návrh poistnej zmluvy 3619841931 na diaľku
3619841931
701,38 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s, Vienna Insurance Group Obec Kamenica
13. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamenica v r. 2022
KA-2022/205-OCÚ
1 000,00 € eRko - HKSD, Územie Východ Obec Kamenica
23. August 2023
ZMLUVA č. 1123/2023/OPR o poskytnutí dotácie
KA-2023/178-OCÚ
1 000,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Kamenica
26. Október 2022
Zmluva o poskytnutí služieb
KA-2022/247-OCÚ
1 200,00 € RVM audit s. r. o., audítorská spoločnosť, č. licencie UDVA 432 Obec Kamenica
20. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamenica v roku 2023
2/2023
1 400,00 € Stolnotenisový klub Obec Kamenica
3. Máj 2023
ZMLUVA č. 1423 358 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
1423 358
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Kamenica
3. Máj 2023
ZMLUVA č. 1423 358 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
KA-2023/115-OCÚ
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Kamenica
20. December 2022
ZMLUVA o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní č. 01/2023_PVO
KA-2022/288-OCÚ
1 440,00 € TENDERTEAM s. r. o., Obec Kamenica
31. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamenica v roku 2024
2/2024
1 500,00 € Stolnotenisový klub Kamenica Obec Kamenica
7. Jún 2023
ZMLUVA O DIELO NA VYKONÁVANIE STAVEBNÉHO DOZORU
KA-2023/134-OCÚ
1 800,00 € Jozef Kanuščák Obec Kamenica
13. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamenica v roku 2023
4/2023
1 800,00 € eRko - HKSD, Územie Východ Obec Kamenica
13. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamenica v roku 2023
KA-2023/159-OCÚ
1 800,00 € eRko - HKSD, Územie Východ Obec Kamenica
19. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamenica v roku 2024 č. 4/2024
KA-2024/025-OCÚ
1 800,00 € eRko-hksd, Územie Východ Obec Kamenica
16. December 2022
ZMLUVA o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní č. 01/2023_PVO
01/2023_PVO
2 880,00 € TENDERTEAM s. r. o. Obec Kamenica