Centrálny register zmlúv

Obec Kamenica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. December 2023
Dohoda o umiestnení inžinierskej stavby v cestnom telese cesty I. triedy
KA-2023/233-OCÚ
0,00 € Slovenská správa ciest Obec Kamenica
8. December 2023
DOHODA O UROVNANÍ
KA-2023/236-OCÚ
0,00 € SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Kamenica
19. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamenica v roku 2024
4/2024
0,00 € eRko-HKSD, Územie Východ Obec Kamenica
7. Február 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom.
KA-2024/047-OCÚ
0,00 € Marius Pedersen, a. s. Obec Kamenica
15. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej soc. služby neverejnému poskytovateľovi soc. služby
KA-2024055-OCÚ
0,00 € Oáza, n. o. Obec Kamenica
15. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
KA-2024/055-OCÚ
0,52 € Oáza, n. o., Obec Kamenica
27. August 2022
ZMLUVA O VYTVORENÍ A POUŽITí UMELECKÉHO VÝKONU
KA-2022/190-OCÚ
1,00 € GeRock KABÁT revival Obec Kamenica
30. November 2022
Zmluva pre umiestnenie z-boxu
KA-2022/230-OCÚ
1,00 € Packeta Slovakia s. r. o., Obec Kamenica
29. September 2022
DODATOK č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 20. 07. 2021
KA-2022/227-OCÚ
2,50 € Ing. arch. Mariana Šimková Obec Kamenica
14. Marec 2023
Kúpna zmluva
9937572386
9,90 € Slovak Telekom, a. s. Obec Kamenica
3. Jún 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
14,00 € Slovak Telekom, a. s. Obec Kamenica
14. Marec 2023
Kúpna zmluva
KA-2023/083-OCÚ
19,90 € Slovak Telekom, a. s. Obec Kamenica
30. November 2022
Zmluva č. 0020/2022/12
0020/2022/12
22,00 € KRIŽAN IT SERVICES, s. r. o., Obec Kamenica
26. Október 2023
Návrh poistnej zmluvy na diaľku "Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla"
KA-2023/217-OCÚ
33,00 € KOOPERATÍVA poisťovňa, a. s., VIG Obec Kamenica
26. Október 2023
Návrh poistnej zmluvy na diaľku "Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla" - povodňový vozík
384 3849317143
33,71 € KOOPERATÍVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group Obec Kamenica
7. November 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
KA-2022/255-OCÚ
73,00 € Orange Slovensko, a. s., Obec Kamenica
13. September 2022
Hromadná licenčná zmluva
KA-2022/210-OCÚ
80,00 € SOZA - Slov. ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Kamenica
1. Marec 2023
Kúpna zmluva
KA-2023/070-OCÚ
150,00 € Andrej Turák Obec Kamenica
2. Január 2024
ZMLUVA O DODÁVKE ELEKTRINY č. 3806/2023
KA-2023/247-OCÚ
171,00 € MAGNAE ENERGIA a. s., Nitianska 7555/18, 921 01 Piešťany Obec Kamenica
3. Jún 2022
Zámenná zmluva
KA-2022/142-OCÚ
222,78 € Ladislav Urda a manž. Anna Urdová Obec Kamenica