Centrálny register zmlúv

Obec Kamenica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Jún 2023
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
KA-2023/080-OCÚ-004
0,00 € Mizerák Štefan Obec Kamenica
3. Júl 2023
DODATOK č. 3 k ZMLUVE č. E2951 08U01 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie
DODATOK č. 3 k ZMLUVE č. E2951 08U01 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie
0,00 € Environmentálny fond Obec Kamenica
3. Júl 2023
DODATOK č. 3 k ZMLUVE č. E2951 08U01 o poskytnutí podpory z EF
KA-2023/154-OCÚ
0,00 € Environmentálny fond Obec Kamenica
17. Júl 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o spoločnom úrade pre vedenie ekonomickej agendy v školstve zo dňa 1. 1. 2005
KA-2023/161-OCÚ
0,00 € Mesto Lipany Obec Kamenica
27. Júl 2023
ZMLUVA č. 50-000165477PO2023 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd...
50-000165477PO2023
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Obec Kamenica
27. Júl 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluva o zriadení vecného bremena)
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluva o zriadení vecného bremena)
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s., Obec Kamenica
27. Júl 2023
Zmluva o uzavretí budúce zmluvy (Zmluva o zriadení vecného bremena)
Zmluva o uzavretí budúce zmluvy (Zmluva o zriadení vecného bremena)
0,00 € Povinní - Pavlisnký Vladimír, Piskura Andrej, Oprávnený - VSD, a.s. Obec Kamenica
1. August 2023
DAROVACIA ZMLUVA
KRHZ-PO-VO-183-033/2023
0,00 € Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra SR Obec Kamenica
11. August 2023
DAROVACIA ZMLUVA č.p.: KRHZ-PO-VO-183-033/2023
KA-2023/169-OCÚ
0,00 € Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra SR Obec Kamenica
4. September 2023
DODATOK č. 4 k ZMLUVE č. E2951 08U01 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie
DODATOK č. 4 k ZMLUVE č. E2951 08U01 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie
0,00 € Environmentálny fond Obec Kamenica
4. September 2023
DODATOK č. 4 k ZMLUVE č. E2951 08U01 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie
KA-2023/183-OCÚ
0,00 € Environmentálny fond Obec Kamenica
5. September 2023
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
KA-2023/184-OCÚ
0,00 € Ing. Peter Angelovič Obec Kamenica
5. September 2023
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
0,00 € Martina Angelovičová Obec Kamenica
18. September 2023
ZMLUVA O DODÁVKE ELEKTRINY č. 2447/2023
2447/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a. s. Obec Kamenica
18. September 2023
ZMLUVA O DODÁVKE ELEKTRINY č. 2447/2023
KA-2023/189-OCÚ
0,00 € MAGNA ENERGIA a. s. Obec Kamenica
27. September 2023
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
KA-2023/197-OCÚ
0,00 € Martina Angelovičová Obec Kamenica
23. Október 2023
ZMLUVA O DODÁVKE TOVARU
KA-2023/123-OCÚ
0,00 € FRAPET s. r. o., Obec Kamenica
24. Október 2023
ZMLUVA O VYDANÍ A POUŽIVANÍ KVALIFIKOVANÉHO CERTIFIKÁTU PRE ELEKTRONICKÚ PEČAŤ
RA-SNCA/20202938
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Kamenica
24. Október 2023
ZMLUVA O VYDANÍ A POUŽÍVANÍ KVALIFIKOVANÉHO CERTIFIKÁTU PRE ELEKTRONICKÚ PEČAŤ
KA-2023/215-OCÚ
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Kamenica
26. Október 2023
Návrh poistnej zmluvy na diaľku "Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla" - povodňový vozík
Návrh poistnej zmluvy na diaľku "Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla"
0,00 € KOOPERATÍVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group Obec Kamenica