Centrálny register zmlúv

Obec Toporec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Marec 2023
Zmluva o bežnom účte
10/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Toporec
14. Marec 2023
Zmluva o Platobnej karte
11/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Toporec
14. Marec 2023
Rámcová zmluva treasury
12/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Toporec
20. Marec 2023
Dodatok č. 2 k servisnej zmluve 25/2020
Dodatok č. 2 k servisnej zmluve 25/2020
0,00 € DD21, s. r. o., Švábska 107, 080 01 Prešov Obec Toporec
23. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 6/2023
0,00 € KOOM s.r.o. Obec Toporec
27. Marec 2023
Zmluva o servisnej starostlivosti
13/2023
0,00 € František Venglik, Moskovská 506/7, 059 01 Spišská Belá Obec Toporec
27. Apríl 2023
DODATOK Č.1 KU KÚPNEJ ZMLUVE č. 4/2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 4/2023
0,00 € Bc. Marián Pokrivčák Obec Toporec
28. Apríl 2023
Zámenná zmluva - dodatok č. 1
Zámenná zmluva - dodatok č. 1
0,00 € Ján Varchol Obec Toporec
9. Máj 2023
DODATOK č. 1 k Dohode číslo 23/46/19B/5
DODATOK č. 1 k Dohode číslo 23/46/19B/5
0,00 € UPSVaR Kežmarok, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok Sociálny podnik Toporec, s. r. o., Nám. sv. Michala 76, 059 95 Toporec
9. Máj 2023
Dohoda o zabezpečení súvislej umeleckej praxe
14/2023
0,00 € Obec Toporec ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU
9. Máj 2023
DOHODA o organizovaní a zabezpečení odbornej praxe žiakov
15/2023
0,00 € Obec Toporec Stredná odborná škola pedagogická
16. Máj 2023
Dodatok č. 1 KÚPNA ZMLUVA K NEHNUTEĽNOSTI
Dodatok č. 1 KÚPNA ZMLUVA K NEHNUTEĽNOSTI
0,00 € Obec Toporec Ján Kačur, Helena Kačurová
17. Máj 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230
0,00 € Slovenská republika - Štatistický úrad SR Obec Toporec
17. Máj 2023
ZMLUVA O VYKONANÍ ODBORNEJ PRAXE
16/2023
0,00 € Obec Toporec Stredná športová škola
19. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania č. 13/2022-2023 - OA
13/2022-2023 - OA
0,00 € Obec Toporec Spojená škola
12. Jún 2023
DODATOK č. 2 KU KÚPNEJ ZMLUVE č. 4/2023
DODATOK č. 2 KU KÚPNEJ ZMLUVE č. 4/2023
0,00 € Obec Toporec Bc. Marian Pokrivčák
11. September 2023
Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve a dohode o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania.
Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve a dohode
0,00 € A4A Agency, s.r.o. Obec Toporec
11. September 2023
Dodatok č. 1 k kúpnej zmluve zo dňa 02.03.2023
Dodatok č. 1
0,00 € Štefan Maslejak, Sládkovičova 378/8, 065 03 Podolínec Obec Toporec
18. September 2023
Dodatok č. 1 k kúpnej zmluve zo dňa 18.05.2022
Dodatok č. 1 k kúpnej zmluve zo dňa 18.05.2022
0,00 € Obec Toporec František Novajovský, Helena Novajovská
24. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA
02/2023-2024 - OA
0,00 € Obec Toporec Spojená škola