Centrálny register zmlúv

Obec Toporec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Február 2024
ZMLUVA O DIELO
1/2024
1 586 888,49 € Sociálny podnik Toporec, s. r. o. registrovaný sociálny podnik Obec Toporec
20. Február 2024
ZMLUVA O DIELO
ZMLUVA O DIELO 1/2024
1 586 888,49 € Sociálny podnik Toporec, s. r. o. registrovaný sociálny podnik Obec Toporec
18. September 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
436/2023
1 042 944,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Toporec
10. August 2023
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo ZM_SEP-IMRK2-2019-003240 uzavretej dňa 13. decembra 2019
DOH_SEP-IMRK2-2019-003240
845 380,72 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Toporec
13. December 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 19.05.2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 19.05.2022
311 832,09 € ING. MILAN ŠTUPÁK - IVS, 791, 065 11 Nová Ľubovňa Obec Toporec
14. December 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 19.05.2022 - Ing. Milan Štupák - IVS - Oprava
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 19.05.2022 -O
308 591,15 € ING. MILAN ŠTUPÁK - IVS, 791, 065 11 Nová Ľubovňa Obec Toporec
28. Október 2022
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 19.05.2022
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 19.05.2022
307 206,68 € ING. MILAN ŠTUPÁK - IVS, 791, 065 11 Nová Ľubovňa Obec Toporec
31. Máj 2022
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC111-2017-32/77/281
278 335,35 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Obec Toporec, Námestie sv. Michala 76/2, 059 95 Toporec
23. November 2023
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO1-SC111-2017-32/77
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP číslo Zmlu
278 335,35 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Obec Toporec
27. December 2023
DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO1-SC1111-2017-32/77
DODATOK Č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
278 335,35 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Obec Toporec
17. August 2022
ZMLUVA O DIELO
11/2022
270 323,72 € ING. MILAN ŠTUPÁK - IVS, 791, 065 11 Nová Ľubovňa Obec Toporec
22. Apríl 2024
DODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK2-2021-004634, názov projektu: Podpora prístupu k pitnej vode v obci Toporec, kód projektu v ITMS2014+: 312061BBV2
DODATOK Č. 01
228 630,11 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Toporec
31. Január 2023
ZMLUVA O DIELO
6/2023
213 497,29 € KOOM s.r.o. Obec Toporec
31. Máj 2022
ZMLUVA O DIELO
9/2022
208 800,00 € ING. MILAN ŠTUPÁK - IVS, 791, 065 11 Nová Ľubovňa Obec Toporec, Námestie sv. Michala 76/2, 059 95 Toporec
10. Apríl 2024
DODATOK Č.1 k Zmluve č. ZM_SEP-IMKR2-2021/003539
Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZM_SEP-IMKR2-2021/003539
159 197,75 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Toporec
19. September 2023
Zmluva o dielo č. 1/2023/SP
1/2023/SP
83 015,55 € Sociálny podnik Toporec, s. r. o. registrovaný sociálny podnik Obec Toporec
19. September 2023
Zmluva o dielo č.1/2023/SP
1/2023/SP.
83 015,55 € Sociálny podnik Toporec, s. r. o. registrovaný sociálny podnik Obec Toporec
19. September 2023
Kúpna zmluva
18/2023
82 214,83 € codespheria s. r. o. Obec Toporec
5. Apríl 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ZM_SEP-IMRK3-2022-004333
64 031,76 € Obec Toporec, Námestie sv. Michala 76/2, 059 95 Toporec Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
7. November 2022
DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 27.08.2020
DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 27.08.2020
50 029,26 € Nolen, s. r. o., Revolučná 708, 059 07 Lendak Obec Toporec