Centrálny register zmlúv

Obec Jenkovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. November 2023
Dodatok k zmluve o dielo
68/2023
0,00 € Premier Consulting EU, s.r.o. Obec Jenkovce
16. November 2023
Dodatok č.1/2015 k zmluve o dielo č.2015-R-07
67/2023
0,00 € JEGON s.r.o., Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce Obec Jenkovce
14. November 2023
Dodatok 1/2024 k zmluve o poskytnutí služieb v oblasti nakladania s odpadmi
66/2023
0,00 € FURA s.r.o, 044 42 Rozhanovce Obec Jenkovce
27. Október 2023
Dohoda č.23/42/010/137
65/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Jenkovce
12. Október 2023
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania formou odbornej praxe žiakov študijného odboru 7649 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
64/2023
0,00 € Obec Jenkovce Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG
2. Október 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
63/2023
2 600,00 € Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Jenkovce
19. September 2023
Kúpna zmluva
622023
0,00 € M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10, 071 01 Michalovce Obec Jenkovce
17. August 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
61/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6, 82109 Bratislava Obec Jenkovce
16. August 2023
Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/42/054/1734 zo dňa 26.06.2023
60/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Jenkovce
15. August 2023
Zmluva o spolupráci
58/2023
80,00 € Obec Jenkovce Komunálna poisťovňa
15. August 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
59/2023
700,00 € Ing. Anna Mamajová, štatutárny audítor Obec Jenkovce
11. August 2023
Zmluva o prenájme reklamnej plochy
56/2023
1 000,00 € Obec Jenkovce css-stav,s.r..o.
11. August 2023
Zmluva o prenájme reklamnej plochy
57/2023
1 000,00 € Obec Jenkovce TOCARINDUSTRIESERVICE, s.r.o.
10. August 2023
Zmluva o uskutočnení vystúpenia
55/2023
700,00 € Obec Jenkovce Peter Ondria
7. August 2023
Hromadná licenčná zmluva
54/2023
0,00 € SOZA, Rastislavova 3, 810 00 Bratislava Obec Jenkovce
19. Júl 2023
Kúpna zmluva
532023
1 370,00 € Obec Jenkovce Ján Suč
14. Júl 2023
Zmluva o prenájme reklamnej plochy
52/2023
200,00 € Obec Jenkovce Veríme v zábavu, s.r.o.
11. Júl 2023
Sponzorská zmluva
51/2023
100,00 € Galileo Corporation s.r.o, 468, 925 06 Čierna Voda Obec Jenkovce
6. Júl 2023
Kúpna zmluva
49/2023
140,00 € Obec Jenkovce Mgr. Larysa Raďová
6. Júl 2023
Zmluva o prenájme reklamnej plochy
50/2023
500,00 € Obec Jenkovce ewec s.r.o.