Centrálny register zmlúv

Obec Kecerovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Júl 2022
Kúpna zmluva
038/2022
1 400,00 € Milan Vidlička, Veronika Vidličková Obec Kecerovce
20. December 2022
Kúpna zmluva
075/2022
1 400,00 € Milan Vidlička, Veronika Vidličková Obec Kecerovce
12. September 2023
Kúpna zmluva
052/2023
1 400,00 € Libuša Koščáková, Jaroslav Koščák Obec Kecerovce
25. Júl 2022
Kúpna zmluva
040/2022
1 380,00 € Jozef Vidlička Obec Kecerovce
12. September 2023
Kúpna zmluva
048/2023
1 375,00 € Ľubomíra Koščáková, Viliam Koščák Obec Kecerovce
25. Júl 2022
Kúpna zmluva
041/2022
1 350,00 € Miroslava Červeňáková, Ján Červeňák Obec Kecerovce
12. September 2023
Kúpna zmluva
051/2023
1 340,00 € Pavol Červeňák, Petra Ďurašková Obec Kecerovce
12. September 2023
Kúpna zmluva
047/2023
1 270,00 € Radka Tancošová Obec Kecerovce
30. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kecerovce v roku 2023
005/2023
1 250,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku OPINÁ Obec Kecerovce
12. September 2023
Kúpna zmluva
046/2023
1 220,00 € Gabriela Gáborová, Jozef Gábor Obec Kecerovce
24. Január 2023
Zmluva o poskytnutí služieb požiarnej ochrany
2E/2023
780,00 € IKOMI, s.r.o. Obec Kecerovce
24. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb BOZP
1E/2023
780,00 € IKOMI, s.r.o. Obec Kecerovce
26. Október 2022
Kúpna zmluva
062/2022
665,00 € Michal Gábor, Renáta Gáborová Obec Kecerovce
30. Máj 2024
Kúpna zmluva - nehnuteľnosť
040/2024
395,00 € Radka Tancošová Obec Kecerovce
15. Február 2024
Poistná zmluva
71966248
221,00 € Union zdravotná poisťovňa, a. s. Obec Kecerovce
12. Február 2024
Zmluva o spolupráci na projekte 401406DJW3
006/2024
200,00 € Ivana Kužmová Obec Kecerovce
18. August 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
050/2022
Doplnená
100,00 € Nezisková organizácia Projekt DOM.ov Obec Kecerovce
22. Jún 2023
Nájomná zmluva
032/2023
100,00 € Apoštolská Cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor K o š i c e Obec Kecerovce
15. November 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
078/20263
100,00 € Cesta von, občianske združenie Obec Kecerovce
4. Február 2024
Zmluva o zabezpečení výkonu funkcie technika požiarnej ochrany a bezpečnostnotechnickej služby
004/2024
80,00 € POBOstav, s.r.o. Obec Kecerovce