Centrálny register zmlúv

Obec Kecerovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. September 2023
Dohoda o náhrade škody
043/2023
2 891,00 € Ing. Pavol Jesenský Obec Kecerovce
16. December 2022
Príloha ročný rozpočet na rok 2023
074/2022
2 970,00 € VaK SERVIS s.r.o. Obec Kecerovce
10. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
3220655
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Kecerovce
3. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
323 0666
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Kecerovce
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
324 0671
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Kecerovce
12. Marec 2024
Kúpna zmluva
017/2024
3 289,00 € Martin Vidlička, Jasmína Vidličková Obec Kecerovce
12. Marec 2024
Kúpna zmluva
019/2024
3 289,00 € Ružena Gáborová, Radoslav Gábor Obec Kecerovce
11. Marec 2024
Kúpna zmluva
011/2024
3 410,00 € Kristína Gáborová, Oskár Gábor Obec Kecerovce
16. November 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
079/2023
3 421,00 € Jolana Gáborová, Leonard Gábor Obec Kecerovce
12. Marec 2024
Kúpna zmluva
016/2024
3 421,00 € Jolana Gáborová, Leonard Gábor Obec Kecerovce
11. Marec 2024
Kúpna zmluva
015/2024
3 718,00 € Tomáš Gábor Obec Kecerovce
9. November 2023
Kúpna zmluva
073/2023
Doplnená
3 865,00 € Darina Vidličková Obec Kecerovce
17. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kecerovce v roku 2024
024/2024
4 000,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Opiná Obec Kecerovce
27. Máj 2024
Kúpna zmluva
038/2024
4 004,00 € Viktor Gábor, Emília Gáborová Obec Kecerovce
12. Marec 2024
Kúpna zmluva
018/2024
4 081,00 € Natália Gáborová, Pavel Gábor Obec Kecerovce
11. Marec 2024
Kúpna zmluva
010/2024
4 202,00 € Sabína Gáborová Obec Kecerovce
17. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kecerovce v roku 2024
022/2024
4 500,00 € Spoločne za Kecerovce, o. z. Obec Kecerovce
11. Marec 2024
Kúpna zmluva
012/2024
4 543,00 € Michal Duna, Romana Dunová Obec Kecerovce
16. December 2022
Príloha ročný rozpočet na rok 2023
073/2022
4 866,00 € VaK SERVIS s.r.o. Obec Kecerovce
11. Marec 2024
Kúpna zmluva
013/2024
4 928,00 € Petra Gáborová, Milan Gábor Obec Kecerovce