Centrálny register zmlúv

Obec Kecerovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Marec 2024
Kúpna zmluva
014/2024
4 950,00 € Vlasta Gáborová, Roman Gábor Obec Kecerovce
17. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kecerovce v roku 2024
021/2024
5 000,00 € Apoštolská Cirkev na Slovensku, Zbor Košice Obec Kecerovce
13. November 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
077/2023
5 489,00 € Tomáš Vidlička, Daniela Vidličková Obec Kecerovce
12. Marec 2024
Kúpna zmluva
Zmluva 020/2024
5 489,00 € Tomáš Vidlička, Daniela Vidličková Obec Kecerovce
17. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kecerovce v roku 2024
023/2024
7 000,00 € Rímskokatolícka farnosť sv. Ladislava Obec Kecerovce
27. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/41/054/47
8 478,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Kecerovce
9. Máj 2023
Externý projektový manažment k projektu Obnova ZŠ v Kecerovciach
028/2023
Doplnená
9 500,00 € Ivana Kužmová Obec Kecerovce
21. Február 2023
Zmluva o dielo
010/2023
11 760,00 € Architektonické štúdio Atrium s.r.o. Obec Kecerovce
4. Júl 2023
Zmluva o dielo - Cesta pri ZŠ - II. Etapa
034/2023
13 822,07 € F Building M s. r. o. Obec Kecerovce
2. Marec 2023
Zmluva o dielo
013/2023
22 920,00 € VEQER, s.r.o. Obec Kecerovce
11. Máj 2022
Dohoda
22/41/054/229
25 545,60 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Kecerovce
4. Júl 2023
Zmluva o dielo - Odvodnenie a terénne úpravy školského dvora - MŠ
035/2023
26 737,60 € F Building M s. r. o. Obec Kecerovce
28. Júl 2022
Zmluva o výpožičke
KRHZ-KE-VO-576/2022
48 634,60 € Ministerstvo vnútra SR Obec Kecerovce
11. December 2023
Zmluva o dielo
082/2023
66 600,00 € RAPI inžiniering s.r.o. Obec Kecerovce
7. August 2023
Zmluva o dielo - Projektová dokumentácia - Výstavba nového objektu MŠ
040/2023
77 760,00 € i2f, s.r.o. Obec Kecerovce
4. Február 2024
Zmluva o dielo
005/2024
81 732,00 € M.A.Company s.r.o. Obec Kecerovce
27. Júl 2022
Zmluva o dielo
044/2022
Doplnená
142 951,03 € DETcorpn s.r.o. Obec Kecerovce
30. Máj 2022
Zmluva o dielo
035/2022
149 814,00 € MH Build s.r.o. Obec Kecerovce
19. December 2023
Zmluva o dielo
085/2023
170 820,50 € ALL CARE s.r.o. Obec Kecerovce
22. August 2023
Dohoda o splátkach
DOS/312061N063/01
174 199,01 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Obec Kecerovce