Centrálny register zmlúv

Obec Kecerovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Júl 2022
Kúpna zmluva
038/2022
1 400,00 € Milan Vidlička, Veronika Vidličková Obec Kecerovce
20. December 2022
Kúpna zmluva
075/2022
1 400,00 € Milan Vidlička, Veronika Vidličková Obec Kecerovce
12. September 2023
Kúpna zmluva
052/2023
1 400,00 € Libuša Koščáková, Jaroslav Koščák Obec Kecerovce
12. September 2023
Kúpna zmluva
050/2023
1 480,00 € Marián Ďuraško, Klaudia Ďurašková Obec Kecerovce
5. Jún 2024
Kúpna zmluva - nehnuteľnosť
042/2024
1 480,00 € Radka Jurašková, Erik Vidlička Obec Kecerovce
25. Júl 2022
Kúpna zmluva
039/2022
1 485,00 € Sebastián Juraško Obec Kecerovce
25. Júl 2022
Kúpna zmluva
042/2022
1 485,00 € Slavomír Ďuraško, Iveta Ďurašková Obec Kecerovce
25. Júl 2022
Kúpna zmluva
043/2022
1 485,00 € Roman Ďuraško Obec Kecerovce
12. September 2023
Kúpna zmluva
049/2023
1 485,00 € Laura Janičová Obec Kecerovce
12. Máj 2022
Kúpna zmluva
031/2022
1 533,33 € Vladimír Janičo Obec Kecerovce
17. Október 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
060/2022
1 550,00 € Ing. Dáša Polončáková Obec Kecerovce
9. Jún 2024
Kúpna zmluva - nehnuteľnosť
048/2024
1 600,00 € Igor Gábor, Žaneta Gáborová Obec Kecerovce
12. September 2022
Dohoda o náhrade škody
054/2022
1 764,00 € Ing. Pavol Jesenský Obec Kecerovce
29. August 2022
Kúpna zmluva
051/2022
2 014,47 € Vladimír Turták, Patrícia Turtáková Obec Kecerovce
4. Marec 2024
Kúpna zmluva
008/2024
2 460,00 € Jozef Gábor, Agáta Gáborová Obec Kecerovce
30. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kecerovce v roku 2023
004/2023
2 500,00 € Rímskokatolícka farnosť sv. Ladislava Obec Kecerovce
5. Jún 2024
Kúpna zmluva - nehnuteľnosť
044/2024
2 865,00 € Petr Gábor, Dana Gáborová Obec Kecerovce
4. September 2023
Dohoda o náhrade škody
043/2023
2 891,00 € Ing. Pavol Jesenský Obec Kecerovce
16. December 2022
Príloha ročný rozpočet na rok 2023
074/2022
2 970,00 € VaK SERVIS s.r.o. Obec Kecerovce
10. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
3220655
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Kecerovce