Centrálny register zmlúv

Obec Jasov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
21022024-1
1 500,00 € Klub rekreačných športovcov v Jasove, o.z. Jasov
27. Október 2022
Kúpna zmluva zo dňa 27.10.2022
27102022
1 600,00 € Eva Körtvelyová - EVA Jasov
29. Máj 2024
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
24/41/054/1151
1 714,44 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Jasov
26. Apríl 2023
Kúpna zmluva zo dňa 26.04.2023
26042023 -2
1 746,00 € Jozef Lipták, rod. Lipták Jasov
6. Apríl 2022
Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 25.02.2020
04042022
1 950,00 € Ing. arch. Mariana Šimková Jasov
17. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
17042023
2 000,00 € Maďarský spoločenský a kultúrny zväz CSEMADOK Jasov
10. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
10072023.
2 000,00 € Občianske združenie pre lepší život Rómov v Jasove Jasov
10. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce uzatvorená v zmysle §7 ods. 4 zákona č. 583/2024 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene o doplnení niektorých zákonov v spojení s §2 a násl. Všeobecne záväzného nariade
10082023
2 000,00 € Únia žien Slovenska Krajská organizácia Košice Jasov
10. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
10072023
2 500,00 € Telovýchovná jednota TATRAN Jasov Jasov
2. Máj 2024
Kúpna zmluva
02052024
2 791,25 € Viktor Kundt Jasov
9. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
322 0657
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Jasov
10. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
10062022
3 000,00 € Maďarský spoločenský a kultúrny zväz CSEMADOK Jasov
28. Október 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
28102022
3 000,00 € Únia žien Slovenska Krajská organizácia Košice Jasov
2. Máj 2023
Zmluva č. 323 0664 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
323 0664
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Jasov
9. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
08012024
3 000,00 € Občianske združenie Za krajší Jasov Jasov
23. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
23012024
3 000,00 € Občianske združenie pre lepší život Rómov v Jasove Jasov
21. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
21022024-3
3 000,00 € Csemadok Jasov
1. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
16022024
3 000,00 € Únia žien Slovenska Krajská organizácia Košice Jasov
26. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
324 0669
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Jasov
5. September 2022
Zmluva o vykonaní auditu / zmluva/
05092022
3 180,00 € GemerAudit, spol.s.r.o. Jasov