Centrálny register zmlúv

Obec Jasov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Apríl 2022
Nájomná zmluva
645/3/A3
162,01 € Veronika Starková Jasov
30. Október 2023
Nájomná zmluva
645/3/A2
162,80 € Ján Molnár a Jana Molnárová Jasov
13. Marec 2023
Nájomná zmluva
744/5B/4
168,25 € Vladimír Sabol a Nikoleta Sabolová Jasov
26. Október 2023
Kúpna zmluva
25102023-1
222,65 € Anna Orechovská Jasov
1. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1506/2022
1506/2022
240,00 € Centrum voľného času - Szabadidőközpont ako súčasť Cirkevnej spojenej školy, štatutárny zástupca Mgr. István Nagy, riaditeľ CVČ Jasov
16. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
16122022
240,00 € Mesto Košice Jasov
26. Október 2022
Príkazná zmluva č. VO/52/03/2022/PL uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 1.1. Obec Jasov - Príkazca 1.2. Regionálne združenie obcí Košice-okolie - Príkazník 1.3. Komunál - Servis, s.r.o. - Dodávateľ služby verejného obstarávania
VO/52/03/2022/PL
300,00 € Regionálne združenie obcí Košice-okolie Jasov
7. September 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
07092023
300,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Jasov
9. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
15122023
420,00 € Mesto Košice Jasov
14. September 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb /Lesy/
1-806099489562
563,00 € Slovak Telekom a.s. Jasov
26. Apríl 2023
Kúpna zmluva zo dňa 26.04.2023 - 3
26042023 - 3
583,00 € Peter Hirko, rod. Hirko Jasov
26. Apríl 2023
Kúpna zmluva zo dňa 26.04.2023
26042023 - 1
594,00 € Blažej Rostáš, rod. Rostáš Jasov
7. Jún 2024
Kúpna zmluva
07062024
606,30 € Ivan Jozef a Alžbeta Ivanová Jasov
11. Júl 2023
Kúpna zmluva
11072023,
619,85 € Ján Hudák, rod. Hudák Jasov
26. Apríl 2023
Kúpna Zmluva zo dňa 26.04.2023
26042023
630,00 € Kristína Šepentalová, rod. Sakáčová Jasov
26. Apríl 2023
Kúpna zmluva zo dňa 26.04.2023
26042023 - 4
690,00 € Róbert Koci, rod. Koci Jasov
17. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služieb a činností bezpečnostno technickej služby
17052023
700,00 € Haspo-tex s.r.o., r.s.p. registrovaný sociálny podnik Jasov
28. September 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní právnej pomoci zo dňa 28.9.2023
28092023
700,00 € JUDr. Peter Paulinský, advokát Jasov
12. December 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní právnej pomoci
Dodatok č.2
700,00 € JUDr. Dušan Pavčík - advokát Jasov
24. Október 2022
Kúpna zmluva zo dňa 14.10.2022
24102022
702,52 € Karolína Dzuriková Jasov