Centrálny register zmlúv

Obec Blatnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. November 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021BIC2-221-67
IROP-Z-302021BIC2-221-67
219 906,90 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Blatnica
25. Júl 2022
Zmluva o dielo 270622REV
Zmluva o dielo 270622REV
Doplnená
210 420,00 € REVISTAV, s.r.o. Obec Blatnica
24. Júl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-POl-SClll-2021-72/137
OPKZP-POl-SClll-2021-72/137
135 317,81 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Obec Blatnica
9. Máj 2023
Zmluva o dielo
952023
99 410,72 € AB BAGER s.r.o. Obec Blatnica
14. November 2022
Kúpna zmluva č. 14112022
14112022
Doplnená
79 200,00 € AJFA + AVIS, s.r.o. Obec Blatnica
5. December 2022
Z M L U V A č. E3240 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E3240 08U03
Doplnená
66 119,00 € Environmentálny fond Obec Blatnica
8. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb na zabezpečenie Zberu a likvidácie odpadov - rok 2024
08012024
46 995,70 € Brantner Fatra s.r.o. Obec Blatnica
31. Máj 2022
Zmluva o dielo
-CRZ-
38 388,00 € Intersystem EU s.r.o. Obec Blatnica
6. Júl 2022
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 16/005/22
16/005/22
35 000,00 € Primá banka Slovensko, a.s. Obec Blatnica
9. November 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070ANU2
309070ANU2
35 000,00 € Obec Blatnica Pôdohospodárska platobná agentúra
1. Júl 2024
Zmluva o termínovanom úvere č.16/002/24
16/002/24
35 000,00 € Primá banka Slovensko, a.s. Obec Blatnica
3. Apríl 2024
Zmluva o dielo (projekt) - Vodozádržné opatrenia
2/4/2024
30 240,00 € Green Architecture SK, s.r.o. Obec Blatnica
9. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-Z302091DJS3-91-108
26 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Blatnica
2. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2/4/2024
Dodatok č. 1 k zmluve č. 2/4/2024
25 200,00 € Green Architecture SK, s.r.o. Obec Blatnica
6. Júl 2022
Zmluva o termínovanom úvere č. 16/004/22
16/004/22
22 000,00 € Primá banka Slovensko, a.s. Obec Blatnica
14. Júl 2023
1472023
Zmluva o dielo
18 876,00 € Ing. Mgr. art. Radoslav Jankovič – autorizovaný architekt SKA – 1371AA Obec Blatnica
8. December 2022
Zmluva o termínovanom úvere
16/007/22
18 000,00 € Príma banka Slovensko, a.s. Obec Blatnica
24. Október 2022
Zmluva o dielo - Závlaha, futbalové ihrisko
TJ120822
13 662,00 € Water Solutions, s.r.o. Obec Blatnica
28. Február 2024
Zmluva o dielo - Vypracovanie PD na šatne TJ Blatnica
28/2/2024
13 500,00 € Ing. Zuzana Šimúnová Obec Blatnica
28. November 2023
Kúpna zmluva - Veľkokapacitné kontajneri
28112023
11 340,00 € FEREX, s.r.o. Obec Blatnica