Centrálny register zmlúv

Obec Pečeňady

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Jún 2022
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
ZM151/2022
15,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
11. Jún 2022
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
ZM152/2022
15,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
17. Január 2024
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb
ZM143/2024
15,28 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
28. Apríl 2022
Zmluva o platení čiastočnej úhrady za sociálnu službu
ZM46/2022
15,60 € Mesto Piešťany, Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
9. Jún 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o platení čiastočnej úhrady v Zariadení opatrovateľskej služby Lumen, Staničná 22, Piešťany č. 090 22 04 zo dňa 27.04.2022
ZM135/2022
16,10 € Mesto Piešťany, Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
3. Júl 2022
Zmluva o úprave záväzkových vzťahov pri poskytovaní služieb na základe poukazov
ZM179/2022
30,00 € Peter Ševčík - PMTECH, Športová 932/53, 92207 V. Kostoľany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
3. Júl 2022
Zmluva o úprave záväzkových vzťahov pri poskytovaní služieb na základe poukazov
ZM180/2022
30,00 € Dominika Hudyová, 922 07 Pečeňady 164 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
3. Júl 2022
Zmluva o úprave záväzkových vzťahov pri poskytovaní služieb na základe poukazov
ZM181/2022
30,00 € Dominika Pažitková, 922 07 Pečeňady 139 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
3. Júl 2022
Zmluva o úprave záväzkových vzťahov pri poskytovaní služieb na základe poukazov
ZM182/2022
30,00 € Mgr. Dominika Čarnogurská Photography, 067 12 Koškovce 114, Obec Pečeňady, Pečeňady 93
3. Júl 2022
Zmluva o úprave záväzkových vzťahov pri poskytovaní služieb na základe poukazov
ZM183/2022
30,00 € LB Yachts Slovakia, s.r.o., B Smetanu 8/A, 91701 Trnava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
7. Júl 2022
Zmluva o úprave záväzkových vzťahov pri poskytovaní služieb na základe poukazov
ZM184/2022
30,00 € Michaela Novosadová ALEX, 922 07 Pečeňady 155 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
20. September 2023
Zmluva o výkone stavebného dozoru
ZM35/2023
36,00 € Ing. arch. Marcel Zachar, Sibírska 20/A, 92101 Piešťany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
22. Február 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
ZM151/2024
40,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
26. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení starostlivosti o odchytené zvieratá
ZM14/2023
70,00 € Regionálne centrum SLOBODA ZVIERAT PIEŠŤANY Obec Pečeňady, Pečeňady 93
24. Máj 2023
Zmluva na servis stoličkového výťahu
ZM23/2023
95,00 € Stannah, s.r.o., K Rochovici 165, 01014 Žilina Obec Pečeňady, Pečeňady 93
17. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZM49/2022
97,55 € Dominika Hudyová, 922 07 Pečeňady 164 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
29. Február 2024
Kúpna zmluva
ZM156/2024
99,90 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
23. Jún 2022
Servisná zmluva
ZM176/2022
132,50 € Galileo Corporation, s.r.o., 925 06 Čierna Voda 648 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
7. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZM27/2023
147,00 € Dominika Hudyová, 922 07 Pečeňady 164 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
30. Jún 2022
Hromadná licenčná zmluva
ZM178/2022
234,00 € SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Obec Pečeňady, Pečeňady 93