Centrálny register zmlúv

Obec Pečeňady

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Apríl 2023
Zmluva o úprave záväzkových vzťahov pri poskytovaní služieb na základe poukazov
ZM19/2023
0,00 € Michaela Novosadová ALEX, 922 07 Pečeňady 155 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
3. Apríl 2023
Zmluva o úprave záväzkových vzťahov pri poskytovaní služieb na základe poukazov
ZM17/2023
0,00 € Peter Ševčík - PMTECH, Športová 932/53, 92207 V. Kostoľany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
3. Apríl 2023
Zmluva o úprave záväzkových vzťahov pri poskytovaní služieb na základe poukazov
ZM16/2023
0,00 € Dominika Pažitková, 922 07 Pečeňady 139 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
3. Apríl 2023
Zmluva o úprave záväzkových vzťahov pri poskytovaní služieb na základe poukazov
ZM15/2023
0,00 € Dominika Hudyová, 922 07 Pečeňady 164 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
13. Apríl 2023
Zmluva o úprave záväzkových vzťahov pri poskytovaní služieb na základe poukazov
ZM21/2023
0,00 € Mgr. Dominika Čarnogurská Photography, 067 12 Koškovce 114, Obec Pečeňady, Pečeňady 93
1. Máj 2023
Kúpna zmluva č. 140/22/2023
ZM22/2023
0,00 € Agrotrade Group, s.r.o., Šafárikova 124, 04801 Rožňava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
24. Máj 2023
Dohoda o zrušení Zmluvy o dielo na uskutočnenie stavebných prác, zo dňa 15.10.2021, pod číslom: 02/2021/INV
ZM24/2023
0,00 € KANGO, s.r.o., Hlavná 45, 92505 Vozokany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
30. Máj 2023
Hromadná licenčná zmluva
ZM25/2023
0,00 € SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
8. Jún 2023
Dodatok č. 1 zo dňa 04.04.2023 k Poistnej zmluve č.: 2407641386
ZM28/2023
0,00 € Generali poisťovňa, Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
21. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na uskutočnenie stavebných prác č. 02/2022/ZoD
ZM32/2023
0,00 € Zempres, s.r.o., Orviská cesta 7471/15A, 921 01 Piešťany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
1. August 2023
Zmluva č. 27751196 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
ZM33_2023
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 92179 Piešťany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
11. September 2023
Zmluva č. 2408/2023/TD o umiestnení mobilných kontajnerov určených pre zber jedlých olejov a tukov v areáli hospodárskeho dvora v obci Pečeňady
ZM34/2023
0,00 € MEROCO, a.s., Trnavská cesta , 92041 Leopoldov Obec Pečeňady, Pečeňady 93
20. September 2023
Hromadná licenčná zmluva
ZM38/2023
0,00 € SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
20. September 2023
Zmluva o prenájme nehnuteľných vecí
ZM37/2023
0,00 € BBSTRENT, s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 82105 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
20. September 2023
Rámcová kúpna zmluva
ZM36/2023
0,00 € NOVOCASING NITRA, s.r.o., Cabajská 10, 95022 Nitra Obec Pečeňady, Pečeňady 93
15. Október 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
ZM40/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárová 8, 91702 Trnava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
26. Október 2023
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu
ZM43_2023
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 92179 Piešťany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
7. November 2023
Príloha č.2 Zmluvy č. L-12/TDO/1995
ZM44/2023
0,00 € Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Obec Pečeňady, Pečeňady 93
13. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
ZM47/2023
0,00 € Adam Mužila, 92207 Pečeňady 159 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
3. December 2023
Dodatok č.12 k Zmluve č. 1020212007
ZM49/2023
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., 916 13 Kostolné 390 Obec Pečeňady, Pečeňady 93