Centrálny register zmlúv

Obec Melčice - Lieskové

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Marec 2023
Kúpna zmluva
2023/29
1,20 € Prochádzka Petr Obec Melčice-Lieskové
5. December 2022
Komisionárska zmluva
2022/93
10,00 € LIterárne informačné centrum Obec Melčice-Lieskové
6. December 2022
Komisionárska zmluva
2022/95
10,00 € LIterárne informačné centrum Obec Melčice-Lieskové
27. Apríl 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 94/2021/SŽG
2022/11
16,86 € Železnice Slovenskej republiky Obec Melčice-Lieskové
30. Jún 2022
Zmluva č. U/1/2022 o prenájme hrobového miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Lieskové
2022/48
20,00 € Striežencová Tatiana Obec Melčice-Lieskové
21. Júl 2022
Zmluva č. U/11/2022 o prenájme hrobového miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Melčice
2022/55
20,00 € Kaššová Ľubica Obec Melčice-Lieskové
3. Apríl 2024
Nájomná zmluva a umiestnenie Boxu balíkovo
44/2024
20,00 € Slovak Parcel Service s. r. o. Obec Melčice-Lieskové
28. Máj 2024
Zmluva č. U/2/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Lieskové
65/2024
20,00 € Vaško Dušan Obec Melčice-Lieskové
17. Máj 2024
Zmluva o prenájme priestorov v budove Novákovec
56/2024
25,00 € Ivaňová Lýdia Obec Melčice-Lieskové
30. Január 2023
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete
2023/8
30,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Obec Melčice-Lieskové
16. Február 2023
Poistná zmluva č. 2408844975
2023/16
30,00 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Melčice-Lieskové
30. December 2022
Zmluva o prenájme spoločenských priestorov v budove Dom Dolina v Melčiciach-Lieskovom
2022/102
33,00 € Kuchta Pavol Obec Melčice-Lieskové
27. November 2023
Zmluva o prenájme priestorov v budove Novákovec
2023/134
35,00 € Ivaňová Lýdia Obec Melčice-Lieskové
27. December 2023
Zmluva o prenájme priestorov v budove Novákovec
2023/142
35,00 € Vlčková Marcela Obec Melčice-Lieskové
15. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní odborných poradenských služieb v oblasti územného plánovania č. 05/2022 zhotoviteľa
2022/43
40,00 € AŽ PROJEKT s. r. o. Obec Melčice-Lieskové
27. Júl 2022
Zmluva o prenájme priestorov v budove Kultúrny dom
2022/56
40,00 € Michalech Augustín Obec Melčice-Lieskové
16. Január 2024
Zmluva č. A/261/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Lieskové
8/2024
40,00 € Jurčová Emília Obec Melčice-Lieskové
16. Január 2024
Zmluva č. B/45/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Melčice
2023/146
40,00 € Kuchtová Mária Obec Melčice-Lieskové
16. Január 2024
Zmluva č. B/111/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Melčice
2023/150
40,00 € Dubec Peter, Ing. Obec Melčice-Lieskové
16. Január 2024
Zmluva č. A/93/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Lieskové
2023/159
40,00 € Beňková Ľubica Obec Melčice-Lieskové