Centrálny register zmlúv

Obec Čachtice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00991
10,00 € Obec Čachtice Ing. Monika Sýkorová
3. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/01004
10,00 € Obec Čachtice Mariana Opatovská
6. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/0976
10,00 € Obec Čachtice Suchánková Mária
6. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/0975
10,00 € Obec Čachtice Bumbálová Oľga
7. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/0966
10,00 € Obec Čachtice Chytilová Anna
7. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/0965
10,00 € Obec Čachtice Jurigová Irena
7. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/0955
10,00 € Obec Čachtice Sedláčková Anna
7. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00934
10,00 € Obec Čachtice JUDr. Ján Šinkovic
7. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00943
10,00 € Obec Čachtice Kačányová Ružena
8. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00930
10,00 € Obec Čachtice Milan Čejtei
8. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00382
10,00 € Obec Čachtice Milan Čejtei
11. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00921
10,00 € Obec Čachtice Šugár Emil
12. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00902
10,00 € Obec Čachtice Vargová Irena
12. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00883
10,00 € Obec Čachtice Ábel Dušan
13. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00874
10,00 € Obec Čachtice Žáková Lenka
13. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00868
10,00 € Obec Čachtice Augustínová Anna
25. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/01024
10,00 € Obec Čachtice Miroslav Gregorka
13. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/01026
10,00 € Obec Čachtice Stankovičová Daniela
20. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00989
15,00 € Obec Čachtice Ing. Daniela Bublavá
25. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00994
15,00 € Obec Čachtice Elena Čapošová