Centrálny register zmlúv

Obec Čachtice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Marec 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu v PZ
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu v PZ
0,00 € Obec Čachtice Nikol Mimochodková a Mário Kubový
3. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve č. 7/2016 - KD o nájme nebytových priestorov
Dodatok č. 1 k zmluve č. 7/2016 - KD o nájme nebytových priestorov
0,00 € Obec Čachtice SEFTRONIK, s. r o.
4. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu
Zmluva o nájme bytu č. 879/01/2024
0,00 € Obec Čachtice Krajča Patrik
15. Apríl 2024
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní kontajnerov
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní kontajnerov
0,00 € TextilEco, a. s., organizačná zložka Obec Čachtice
14. Máj 2024
Zmluva o prenájme tematickej dekorácie a súvisiacich službách č. 1/2024
Zmluva o prenájme tematickej dekorácie a súvisiacich službách č. 1/2024
0,00 € Blachere illumination Central Europe, s. r. o. Obec Čachtice
16. Máj 2024
Dohoda o prevode vlastníctva nehnuteľných vecí z majetku SR do vlastníctva obce
Dohoda o prevode vlastníctva nehnuteľných vecí z majetku SR do vlastníctva obce
0,00 € Okresný úrad Trenčín Obec Čachtice
3. Jún 2024
Zmluva o odbere odpadu o zálohovaných obalov
Zmluva o odbere odpadu o zálohovaných obalov
0,00 € Správca zálohového systému, n. o. Obec Čachtice
10. Jún 2024
Hromadná licenčná zmluva č. VP/24/24117/002
Hromadná licenčná zmluva č. VP/24/24117/002
0,00 € SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným d Obec Čachtice
19. Jún 2024
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskyt. verejných služieb
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskyt. verejných služieb
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Obec Čachtice
19. Jún 2024
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných služieb na poskyt. verejných elektron. komunikačných služieb cez pevné pripojenie č. A5074800
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných služieb na poskyt. verejných elektron. komunikačných služieb cez pevné pripojenie č. A5074800
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Obec Čachtice
27. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu
Zmluva o nájme bytu č. 126/29/2024
0,00 € Obec Čachtice Miroslav Vido
3. Júl 2024
Zmlua o zabezpečení odoberania a ďalšieho spracovania železných a neželezných kovov zo Zberného dvora obce Čachtice
Zmlua o zabezpečení odoberania a ďalšieho spracovania železných a neželezných kovov zo Zberného dvora obce Čachtice
0,00 € HR scrap, s.r.o. Obec Čachtice
4. Júl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 1/2024 CIZS
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 1/2024 CIZS
0,00 € Obec Čachtice Fyzio Tamarín
4. Júl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 3/2024 CIZS
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 3/2024 CIZS
0,00 € Obec Čachtice Lukáš Klčo
10. Júl 2024
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 001/10/2024
001/10/2024
0,00 € Obec Čachtice Skopalová Miroslava
10. Júl 2024
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 102/10/2024
102/10/2024
0,00 € Obec Čachtice Páleš Ján, Pálešová Kvetoslava
10. Júl 2024
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 103/10/2024
103/10/2024
0,00 € Obec Čachtice Baláž Peter, Balážová Pavlína
10. Júl 2024
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 104/10/2024
104/10/2024
0,00 € Obec Čachtice Moravanský Rastislav, Moravanská Renáta
10. Júl 2024
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 205/10/2024
205/10/2024
0,00 € Obec Čachtice Jurigová Žaneta
10. Júl 2024
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 206/10/2024
206/10/2024
0,00 € Obec Čachtice Šicková Erika