Centrálny register zmlúv

Obec Čachtice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. August 2023
Hromadná licenčná zmluva
Hromadná licenčná zmluva
0,00 € SOZA Obec Čachtice
21. August 2023
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
0,00 € Západoslovenská distribučná, a. s. Obec Čachtice
21. August 2023
Zmluva o pripojení zariadenie na výrobu el. do distribučnej sústavy spoločnosti
Zmluva o pripojení zariadenie na výrobu el. do distribučnej sústavy spoločnosti
0,00 € Západoslovenská distribučná, a. s. Obec Čachtice
30. August 2023
Hromadná licenčná zmluva
Hromadná licenčná zmluva
0,00 € SOZA Obec Čachtice
4. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva o nájme nebytových priestorov
0,00 € Obec Podolie Obec Čachtice
6. September 2023
Dodatok č. 6 k zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu č. 1545/2015
Dodatok č. 6 k zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu č. 1545/2015
0,00 € Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. Obec Čachtice
7. September 2023
Hromadná licenčná zmluva č. VP/22/24 117/001
Hromadná licenčná zmluva č. VP/22/24 117/001
0,00 € SOZA Obec Čachtice
7. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POPZŠ_PKKE_268
Zmluva č. 2023_KGR_POPZŠ_PKKE_268
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Čachtice
11. September 2023
Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku
Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku
0,00 € Západoslovenská distribučná, a. s. Obec Čachtice
14. September 2023
Zmluva o pripojení elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej siete.
Zmluva o pripojení elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej siete.
0,00 € Západoslovenská distribučná, a. s. Obec Čachtice
22. September 2023
Zmluva o grantovom účte
Zmluva o grantovom účte
0,00 € Prima banka Slovensko, a. s. Obec Čachtice
2. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pre zabezpečenie " Publicity pojektu Vodozádržné opatrenia v obci Čachtice"
Zmluva o poskytovaní služieb pre zabezpečenie " Publicity pojektu Vodozádržné opatrenia v obci Čachtice"
0,00 € Štúdio TEXO s.r.o. Obec Čachtice
2. Október 2023
Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Intereg Slovensko - Česko 2021-2027
Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Intereg Slovensko - Česko 2021-2027
0,00 € Mesto Boskovice Obec Čachtice
2. Október 2023
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č. 01912/2023-PKZO-K40019/23.00
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č. 01912/2023-PKZO-K40019/23.00
0,00 € Slovenská republika v zastúpení Slovenský pozemkový fond Obec Čachtice
2. Október 2023
Zmluva o dodávke prebytkov elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchylku.
Zmluva o dodávke prebytkov elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchylku.
0,00 € Západoslovenská distribučná, a. s. Obec Čachtice
3. Október 2023
Zmluva "complete" o poskytovaní služieb elektronického monitoringu č. 1036/2023
Zmluva "complete" o poskytovaní služieb elektronického monitoringu č. 1036/2023
0,00 € Commander Services, s. r. o. Obec Čachtice
17. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 23817-221830000-ZoVP-VB o zriadení vecných bremien
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 23817-221830000-ZoVP-VB o zriadení vecných bremien
0,00 € Západoslovenská distribučná, a. s. Obec Čachtice
2. November 2023
Príloha č. 2 k zmluve č. 110 10 773 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Príloha č. 2 k zmluve č. 110 10 773 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
0,00 € Marius Pedersen, a. s. Obec Čachtice
2. November 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. A23083268
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. A23083268
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Obec Čachtice
2. November 2023
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Čachtice