Centrálny register zmlúv

Obec Čachtice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Júl 2022
Zmluva č. 2022_MPC_NP_PoP_ZŠ_087 o vhzájomnej spolupráci pri implenentácií projektových aktivít.
2022_MPC_NP_PoP_ZŠ_087
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Obec Čachtice
10. August 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov
0,00 € Obec Čachtice Súkromná materská škola Čachtice, n. o.
23. August 2022
Hromadná licenčná zmluva č. VP/22/24 117/002
Hromadná licenčná zmluva č. VP/22/24 117/002
0,00 € SOZA Obec Čachtice
23. August 2022
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva
0,00 € Lukáš Šuster Obec Čachtice
9. September 2022
Darovacia zmluva č. KRHZ-TN-VO-230-011/2022
KRHZ-TN-VO-230-011/2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Čachtice
10. Október 2022
Dohoda č. 22/10/010/11
Dohoda č. 22/10/010/11
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Obec Čachtice
11. Október 2022
Zámenná zmluva č. 2/2022
Zámenná zmluva č. 2/2022
0,00 € Ľudovít Hrabina Obec Čachtice
20. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 001/2022 "Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Čachtice"
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 001/2022 "Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Čachtice"
0,00 € IZOTECH Group, spol. s r. o. Obec Čachtice
9. November 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1/2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1/2022
0,00 € Kalorim, s. r. o. Obec Čachtice
9. November 2022
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci
0,00 € Kúpele Trenčianske Teplice, a. s. Obec Čachtice
12. December 2022
Zmluva o grantovom účte
Zmluva o grantovom účte
0,00 € Prima banka Slovensko, a. s. Obec Čachtice
15. December 2022
Zmluva č. 2/2022 o poskytnutí finančného príspevku
Zmluva č. 2/2022 o poskytnutí finančného príspevku
Doplnená
0,00 € Obec Čachtice Súkromná materská škola Čachtice, n. o.
27. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb č. 01/22/ROZ
Zmluva o poskytovaní služieb č. 01/22/ROZ
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s. r. o. Obec Čachtice
27. December 2022
Dodatok č. 13 k Zmluve č. 1010032006
Dodatok č. 13 k Zmluve č. 1010032006
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. Obec Čachtice
27. December 2022
Cenník služieb na rok 2023
Cenník služieb na rok 2023
0,00 € Marius Pedersen, a. s. Obec Čachtice
30. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elekttriny
Zmluva o združenej dodávke elekttriny
0,00 € ZSE Energia, a. s. Obec Čachtice
23. Január 2023
Zmluva o grantovom účte
Zmluva o grantovom účte
0,00 € Prima banka Slovensko, a. s. Obec Čachtice
2. Február 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2/2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2/2022
0,00 € Colas Slovakia, s. r. o. Obec Čachtice
6. Február 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 001/2022 "CIZS"
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 001/2022 "CIZS"
0,00 € IZOTECH Group, spol. s r. o. Obec Čachtice
8. Február 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 1/2022 zo dňa 28.1.2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 1/2022 zo dňa 28.1.2022
0,00 € Kalorim, s. r. o. Obec Čachtice