Centrálny register zmlúv

Obec Sološnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. August 2023
Poskytnutie dotácie na projekt \\\"Krumpolový deň 2023\\\"
2023/33/dot
2 700,00 € Obec Sološnica Bratislavský samosprávny kraj
29. Jún 2022
vzájomná spolupráca a finančná spoluúčasť pri plnení stratégie a animačných aktivít
2022/21
2 484,00 € Občianske združenie Podhoran Obec Sološnica
18. August 2022
dodatok č.2 k poisteniu majetku
2022/28
2 163,79 € Generali poisťovňa Obec Sološnica
16. Apríl 2024
poskytnutie finančného príspevku na Krumpolový deň 2024
2024/22
1 600,00 € Obec Sološnica Nadácia EPH
22. Apríl 2024
zmena článku IV. a VI. k zmluve zo dňa 9.5.2011
2024/23/dod č.5
1 530,00 € RVC Senica s.r.o. Obec Sološncia
20. Máj 2022
poskytnutie dotácie z dotačného programu BRDS - výzva na podporu kultúry
2022/12
1 500,00 € Bratislavský samosprávny kraj Obec Sološnica
18. August 2022
Poskytnutie individuálnej dotácie na úhradu časti nákladov projektu Vitaj včela!
2022/29
1 500,00 € Bratisalvský samosprávny kraj Obec Sološnica
7. Jún 2023
poskyntutie dotácie na realizáciu projektu S novou akvizíciou k novým informáciám
2023/24
1 500,00 € Obec Sološnica Fond na podporu umenia
11. August 2023
Poskytnutie dotácie na projekt \\\"Modernizácia obecnej knižnice v Sološnici\\\"
2023/34/dot
1 500,00 € Obec Sološnica Bratislavský samosprávny kraj
11. Máj 2022
zmena rozsahu prác a cena k zmluve zo dňa 9.5.2011
2022/7
1 270,00 € RVC Senica s.r.o. Obec Sološnica
8. September 2022
Prevod vlastníckeho podielu na diele 5 a 6 odčlenených z parcely č.465
2022/32
1 200,00 € Júlia Demková Obec Sološnica
14. Marec 2023
poskytnutie dotácie na projekt: Festival na 4 sudoch 2023
DOT1/2023
1 180,00 € Materina dúška Obec Sološnica
1. Marec 2024
prevod vladtníckeho podielu 1/1 na odčlenenej časti pozemku 1005/39 vo výmere 37m2
2024/8
1 140,00 € Obec Sološnica Zuzana Hirthová a Peter Bohoš
18. Október 2023
poskytnutie finančného príspevku na projekt Ovocná alej
2023/41
1 115,00 € Obec Sološnica Nadácia TIPSPORT
5. Jún 2024
prevod spoluvlastníckeho podielu 3/120-ny na parc.č.1005
2024/29
1 064,00 € Milan Vavrinec Obec Sološncia
30. August 2022
príspevok za poskytnutie reklamnej plochy
2022/31
1 000,00 € ALAS SLOVAKIA, s.r.o. Obec Sološnica
4. Marec 2024
poskytnutie dotácie na projekt Obnova materiálno technického vybavenia kolektívov detí Plameň
2024/13/dot.2
1 000,00 € DHZ Sološnica Obec Sološncia
14. Marec 2023
poskytnutie dotácie na projekt: 3 športové udalosti v obci
DOT2/2023
800,00 € Iron Athlet Obec Sološnica
18. Máj 2023
spolufinancovanie záujmovej činnosti detí v CVČ Malacky
2023/15
709,20 € Mesto Malacky Obec Sološnica
24. Marec 2023
poskytnutie dotácie na projekt: Počítačové modelovanie a 3D tlač
DOT3/2023
520,00 € ZRPŠ pri ZŠ Sološnica Obec Sološnica