Centrálny register zmlúv

Obec Prievaly

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. November 2022
Licenčná zmluva na zverejňovanie cintorínov na portáli www.cintoriny.sk
41/2022
54,22 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Prievaly
7. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Petr Uhrínek
46/2024
55,00 € Obec Prievaly Uhrínek Petr
20. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Jozef Hečko
55/2024
55,00 € Obec Prievaly Hečko Jozef
30. August 2022
Zmluva o dielo
26/2022
60,00 € Edusteps Obec Prievaly
19. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Ľubomír Bubla
112/2024
65,00 € Obec Prievaly Bubla Ľubomír
8. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Jana Kazimírová
146/2024
65,00 € Obec Prievaly Kazimírová Jana
8. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Martin Urban
135/2024
65,00 € Obec Prievaly Urban Martin
8. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Helena Poloncová
125/2024
65,00 € Obec Prievaly Poloncová Helena
29. Marec 2023
Zmluva o dielo
22/2023
70,00 € Jozef Šteruský Obec Prievaly
7. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Marta Šaušová
39/2024
70,00 € Obec Prievaly Šaušová Marta
18. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Antónia Ochránková
81/2024
70,00 € Obec Prievaly Ochránková ANtónia
22. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Anna Maďarová
30/2024
75,00 € Obec Prievaly Maďarová Anna
20. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Dana Hološková
58/2024
75,00 € Obec Prievaly Hološková Dana
20. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Mária Holičová
53/2024
75,00 € Obec Prievaly Holičová Mária
18. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Margita Tóthová
85/2024
75,00 € Obec Prievaly Tóthová Margita
18. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Ján Búran
78/2024
75,00 € Obec Prievaly Ing. Búran Ján
18. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Katarína Filová
72/2024
75,00 € Obec Prievaly Filová Katarína
8. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Milada Slezáková
144/2024
75,00 € Obec Prievaly Slezáková Milada
8. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Eva Kalenská
131/2024
75,00 € Obec Prievaly Kalenská Eva
24. Január 2024
Zmluva o vykonávaní činnosti odborného lesného hospodára
10/2024
80,00 € Ing. Róbert Gombárik Obec Prievaly