Centrálny register zmlúv

Obec Prievaly

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Marec 2023
Poistná zmluva na úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
18/2023
20,00 € Komunálna poisťovňa a.s. Obec Prievaly
9. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
46/2023
22,99 € Slovenské telekomunikácie, a.s. Obec Prievaly
27. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta – Pavel Vanek
48/2023
25,00 € Obec Prievaly Vanek Pavel
19. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta - Nadine Vix
65/2023
25,00 € Obec Prievaly Vix Nadine
26. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta – Silvia Adamčíková
87/2023
25,00 € Obec Prievaly Adamčíková Silvia
27. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta – Štefan Adamčík
86/2023
25,00 € Obec Prievaly Adamčík Štefan
22. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta – Ing. Vladimír Šír
119/2023
25,00 € Obec Prievaly Šír Vladimír
24. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Lýdia Kiripolská
8/2024
25,00 € Obec Prievaly Kiripolská Lýdia
21. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Mária Rožárová
20/2024
25,00 € Obec Prievaly Rožárová Mária
15. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Anna Beňáková
25/2024
25,00 € Obec Prievaly Beňáková Anna
30. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Jozef Chovanec
35/2024
25,00 € Obec Prievaly Chovanec Jozef
7. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta2 – Jozef Petrovič
50/2024
25,00 € Obec Prievaly Petrovič Jozef
7. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Božena Ravasová
41/2024
25,00 € Obec Prievaly Ravasová Božena
18. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Mária Búranová
77/2024
25,00 € Obec Prievaly Ing. Búranová Mária
18. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Mária Uhrínková
74/2024
25,00 € Obec Prievaly Uhrínková Mária
18. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Jozef Badžgoň
106/2024
25,00 € Obec Prievaly Badžgoň Jozef
18. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Milan Petráš
104/2024
25,00 € Obec Prievaly Petráš MIlan
18. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Ján Chorvatovič
93/2024
25,00 € Obec Prievaly Chorvatovič Ján
24. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Mária Jursová
117/2024
25,00 € Obec Prievaly Jursová Mária
8. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Ignác Beňák
130/2024
25,00 € Obec Prievaly Beňák Ignác