Centrálny register zmlúv

Mesto Šurany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2024
192024
73 627,56 € Mesto Šurany Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo NItra
18. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl školských zariadení na rok 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl školských zariadení na rok 2024
72 775,26 € Mesto Šurany Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra
13. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a šk. zariadení
Škol 1/2023
72 137,52 € Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra Mesto Šurany
13. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a šk. zariadení
ŠKOL 1/2023 - opravená
72 137,52 € Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra Mesto Šurany
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí FP na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie na rok 2023
1485/2023-M_ODFSS
58 968,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mesto Šurany
20. Október 2022
Kúpna zmluva č.7/2022
Kúpna zmluva č.7/2022
45 752,75 € Mesto Šurany Martin Vnuk
28. Jún 2023
Kúpna zmluva
OVS/23/1
44 742,60 € Mesto Šurany Pavol Šafár a manželka Jana Šafárová
24. Október 2022
Kúpna zmluva č. 8/2022
8/2022
43 600,00 € Mesto Šurany Andrej Pilek
16. August 2023
Kúpna zmluva
OVS/23/6
43 600,00 € Mesto Šurany Mgr. Marek Čajági
2. August 2023
Kúpna zmluva
OVS/23/4
40 460,00 € Mesto Šurany Ladislav Mrkvica a manž. Anna Mrkvicová
28. Jún 2023
Kúpna zmluva
Ovs/23/2
40 176,84 € Mesto Šurany Kristína Vlačušková
30. Jún 2023
Kúpna zmluva
OVS/23/3
39 043,29 € Mesto Šurany Ing. Kamil Bartovič a Ing. Karina Bartovičová
18. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie 0002/2023
Zmluva o poskytnutí dotácie 0002/2023
30 000,00 € Športový klub Šurany Mesto Šurany
16. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
52024
30 000,00 € Mesto Šurany Športový klub Šurany
18. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskytnutí dotácie 0028/2023
20 000,00 € HKM Šurany Mesto Šurany
18. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
62024
20 000,00 € Mesto Šurany Hádzanársky klub mesta Šurany
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
532023
16 500,00 € Mesto Šurany Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o.
18. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie 0016/2023
Zmluva o poskytnutí dotácie 0016/2023
12 000,00 € TJ Slávia JO Šurany Mesto Šurany
14. Február 2024
Dodatok číslo 7 zmeny v rámci majetkových poistných zmlúv uzatvorených v KOMUNÁLNEJ poisťovni, a.s. Vienna Insurance Group
202024
11 639,63 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Šurany
22. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. Z042-23
ŽP20/2023
11 632,32 € MIM,s.r.o. Mesto Šurany