Centrálny register zmlúv

Mesto Šurany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej inervencie
92024
75 600,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Šurany
27. November 2023
Zmluva o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej mestskej autobusovej doprave v meste Šurany
Dodatok č. 9 k zmluve o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej mestskej autobusovej doprave v meste Šurany
77 556,00 € ARRIVA Nové Zámky, a.s. Mesto Šurany
7. Október 2022
Kúpna zmluva
62022
80 007,95 € Mesto Šurany Alexander Cehlárik
21. November 2023
Zmluva o dielo č.13/2023 "Úprava priestorov MsÚ Šurany".
ŽP21/2023
82 692,00 € HELIOS Lighting spol. s.r.o. Mesto Šurany
12. December 2023
Zmluva o dielo "Spoločenská hala Šurany-projektová dokumentácia"
ŽP23/2023
82 800,00 € IF_ROGGI s.r.o. Mesto Šurany
2. Marec 2023
Zmluva o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej mestskej autobusovej doprave v meste Šurany
82022
83 400,00 € ARRIVA Nové Zámky, a.s. Mesto Šurany
23. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a šk. zariadení
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a šk. zariadení Škol 2/2023
87 107,40 € Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Mesto Šurany
8. August 2023
Kúpna zmluva
OVS/23/5
89 004,48 € Mesto Šurany MUDr. Peter Milý a manželka MUDr. Zdenka Milá
22. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci
1092024
100 000,00 € Mesto Šurany Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o.
12. Október 2022
Zmluva o dielo č. P221842
P221842
107 784,50 € L.M.J. Salamander s.r.o. Mesto Šurany
8. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP-Z302091DAR6-91-108
161 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mesto Šurany
24. Jún 2022
Dodatok č. 12 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 1370/2010/UZ
1370/2010/UZ
300 000,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Mesto Šurany
24. Jún 2022
Dodatok č. 12 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 1370/2010/UZ
dodatok č. 12 k 1370/2010/UZ
300 000,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Mesto Šurany
23. Jún 2023
Dodatok č. 13 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 1370/2010/UZ
1370/2010/UZ
300 000,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Mesto Šurany
21. Jún 2024
Dodatok č.14 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 1370/2010/UZ
1032024
300 000,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Mesto Šurany
9. August 2023
Zmluva o dielo "Modernizácia osvetlenia a vyregulovanie ústredného kúrenia MŠ, Mostná 1, Šurany a elokovaného pracoviska Nitriansky Hrádok."
ŽP7/2023
330 248,74 € LEDCO, s.r.o. Mesto Šurany
8. August 2023
Zmluva o dielo - Modernizácia osvetlenia a vyregulovanie ústredného kúrenia v MŠ, MDŽ 26, Šurany.
ŽP6/2023
343 464,77 € SEIT s.r.o. Mesto Šurany
3. Október 2023
Zmluva o dielo "Modernizácia osvetlenia Mestského úradu Šurany, Námestie hrdinov 1, Šurany".
ŽP15/2023
371 984,35 € FORA -STAV, s.r.o. Mesto Šurany
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí FP na poskytovanie sociálnej služby v ZpS, ŠZ na rok 2023
1486/2023-M_ODFSS
458 760,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mesto Šurany
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej f.o.
82024
510 720,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Šurany