Centrálny register zmlúv

Mesto Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Apríl 2023
Dohoda o splátkach dlhu č. 024-Z/2023
232/2023
339 150,00 € Mesto Šala Úrad pre verejné obstarávanie
12. December 2023
Zmluva o poskytnutí služby Zber, preprava, zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
953/2023
266 716,80 € ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Mesto Šala
2. December 2022
Zmluva na dodávku softvérového diela
951/2022
240 000,00 € MAXNETWORK, s. r. o. Mesto Šaľa
6. Apríl 2022
Zmluva o dielo
256/2022
229 951,34 € STAVOMAL SLOVAKIA spol. s r. o. Mesto Šaľa
29. November 2023
ZMLUVA č. 230530 08U02 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
897/2023
205 555,51 € Environmentálny fond Mesto Šala
11. Marec 2024
Dodatok č. 6 k zmluve o sužbách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej mestskej autobusovej doprave v meste Šaľa
119/2024
204 680,00 € ARRIVA Nové Zámky, a.s. Mesto Šala
15. Apríl 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o službách vo verejnom záujme
220/2023
196 344,00 € ARRIVA Nové Zámky, a.s. Mesto Šala
13. November 2023
Zmluva o dielo
867/2023
181 422,07 € SO-MA s. r. o. Mesto Šala
12. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
258/2022
179 851,60 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Šaľa
26. Máj 2022
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071BPN3 zo dňa 17. 05. 2022
417/2022
178 693,98 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Šaľa
15. Február 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutní nenávratného finančného príspevku č. Z311071BPN3
123/2024
164 740,50 € Ministerstvo dopravy a výstavby SR Mesto Šala
10. August 2022
Zmluva o dielo
595/2022
148 554,29 € airo, s. r. o. Mesto Šaľa
31. Január 2023
Zmluva o dielo
88/2023
139 236,00 € airo, s.r.o. Mesto Šaľa
9. September 2022
Rámcová dohoda "Oprava a údržba verejného osvetlenia v meste Šaľa"
641/2022
132 960,00 € Brantner Nové Zámky, s.r.o. Mesto Šaľa
13. December 2023
Rámcová dohoda
888/2023
131 971,44 € Brantner Nové Zámky s.r.o. Mesto Šala
6. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo číslo 839/2023
931/2023
128 498,65 € SPORT NITRA s.r.o. Mesto Šala
13. Máj 2024
Kúpna zmluva
301/2024
120 000,00 € Mesto Šala GG BUILDING, s.r.o.
3. Júl 2024
Rámcová dohoda
444/2024
119 989,80 € Július Buch - BUCH Mesto Šala
23. Január 2024
Rámcová dohoda "Údržba a opravy cestných uličných vpustí a poklopov na miestnych komunikáciách v meste Šaľa"
72/2024
119 976,38 € Július Buch - BUCH Mesto Šala
13. Február 2023
Rámcová dohoda
119-2023
119 972,06 € Július Buch - BUCH Mesto Šaľa