Centrálny register zmlúv

Mesto Sereď

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Jún 2023
Nájomná zmluva
717/2023
1 230,00 € Mesto Sereď Matěj Hornyák
25. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej soc. služby neverej. poskytovateľovi soc. služby
1016/2022
1 200,00 € Mesto Sereď HUMANUS n.o. - ZpS a DSS
25. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
1017/2022
1 200,00 € Mesto Sereď OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb
25. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
1050/2022
1 200,00 € Mesto Sereď Senior Care Galanta n.o.
7. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku neverejnému poskytovateľovi
1066/2022
1 200,00 € TOLERANCIA22 n.o. Neuvedené
18. Máj 2023
Zmluva o vypracovaní konsolidácie
581/2023
1 200,00 € HYBL Municipal, s.r.o. Mesto Sereď
11. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie-Seredskí Zettepaci
74/2024
1 200,00 € Seredskí Zettepaci Mesto Sereď
30. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie-Združenie rodičov pri ZUŠ Sereď
72/2024
1 200,00 € Združenie rodičov pri ZUŠ J.F.KVetoňa Mesto Sereď
9. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
1165/2023
1 170,24 € Mesto Sereď OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb
20. Júl 2022
Odplatný prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy určenom v článku II ods. 2 kúpnej zmluvy z výlučného vlastníctva predávajúceho do výlučného vlastníctva kupujúceho, záväzok kupujúceho zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu uvedenú v článku III kúpnej zmlu...
837/2022
1 120,00 € Silvia Hochelová Mesto Sereď
5. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sereď na rok 2024 - Camp s.r.o.
345/2024
1 114,00 € Mesto Sereď CAMP s.r.o.
20. December 2023
Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET
1379/2023
1 104,00 € Galileo Corporation s.r.o. Mesto Sereď
29. Jún 2022
Nájom predajnej plochy - užívanie pozemku počas Seredského hodového jarmoku 2022
789/2022
1 100,00 € Mesto Sereď Marián Majerník
29. Jún 2022
Nájom predajnej plochy - užívanie pozemku počas Seredského hodového jarmoku 2022
794/2022
1 100,00 € Mesto Sereď Velba s.r.o.
22. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácií-Gaudete
183/2023
1 100,00 € Gaudete Mesto Sereď
22. Jún 2023
Nájomná zmluva
663/2023
1 100,00 € Mesto Sereď Róbert Greguška
22. Jún 2023
Nájomná zmluva
734/2023
1 100,00 € Mesto Sereď Jana Baránková
2. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sereď na rok 2024
329/2024
1 088,00 € ORF Cosmos Camping Sereď Mesto Sereď
13. Júl 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
829/2022
1 073,73 € REBOD SK, a.s. Mesto Sereď
20. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sereď na rok 2024
333/2024
1 038,00 € OZ TJ ROZKVET Mesto Sereď