Centrálny register zmlúv

Mesto Sereď

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2024
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov
163/2024
1 650,00 € Ing. Lenka Kolláriková Mesto Sereď
21. Február 2024
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov
164/2024
1 650,00 € Maroš Račák Mesto Sereď
22. Február 2024
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov
165/2024
1 650,00 € Juraj Rochfaluši Mesto Sereď
22. Február 2024
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov
167/2024
1 650,00 € Milan Šilhár Mesto Sereď
14. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sereď na druhý polrok 2023
816/2023
1 647,00 € Slovenský rybársky zväz, mestská organizácia Sereď Mesto Sereď
8. Jún 2022
Zmluva o nájme pozemku
629/2022
1 632,25 € Denisa Filipiaková Mesto Sereď
27. Marec 2023
Zmluva o prevode vlastníckeho práva
441/2023
1 568,00 € Margita Drozdová Mesto Sereď
30. November 2023
Protokol o zverení majetku mesta Sereď do správy Materskej školy ul. Komenského č. 1137/37 v Seredi
1293/2023
1 524,00 € Mesto Sereď Materská škola
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta
337/2023
1 500,00 € Neuvedené Občianske združenie "Slnko Jesene"
31. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie
901/2023
1 500,00 € Trnavský samosprávny kraj Mesto Sereď
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta
304/2024
1 500,00 € Mesto Sereď TEEN CHALLENGE SLOVAKIA n.o.
25. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi sociánych služieb
1131/2023
1 476,72 € Mesto Sereď ORLÍK o.z.
8. Jún 2022
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve
602/2022
1 443,75 € Jaroslav Marcinčin Mesto Sereď
11. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie-OZ Seredan
75/2024
1 440,00 € Seredan, občianske združenie Mesto Sereď
30. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sereď na rok 2023
380/2023
1 411,00 € ORF Cosmos Camping Sereď Mesto Sereď
30. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
1259/2023
1 401,66 € Mesto Sereď Pohoda seniorov, n.o.
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta
329/2023
1 400,00 € Mesto Sereď TEEN CHALLENGE SLOVAKIA n.o.
21. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
1372/2023
1 307,87 € TOLERANCIA22 n.o. Mesto Sereď
14. November 2022
Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v pospech tretej osoby
1151/2022
1 300,00 € Strojservis SK spol. s r.o. Mesto Sereď
20. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sereď na rok 2024
322/2024
1 281,00 € OZ Sereď Darts Club Mesto Sereď