Centrálny register zmlúv

Mesto Sereď

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Október 2022
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
1049/2022
2 500,00 € Euro Dotácie a.s. Mesto Sereď
23. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta
330/2023
2 500,00 € Mesto Sereď Slovenský zväz zdravotne postihnutých detí a mládeže v Seredi
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácií-Združenie rodičov pri ZUŠ Sereď
187/2023
2 500,00 € Združenie rodičov pri ZUŠ J.F.KVetoňa Mesto Sereď
31. Marec 2023
Poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Sereď na podporu a rozvoj aktivít pre oblasť rozvoja mesta Sereď a životného prostredia v roku 2023
401/2023
2 500,00 € OZ Mám rád cyklistiku Mesto Sereď
22. Marec 2024
Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď na podporu rozvoja mesta a životného prostredia na rok 2024.
326/2024
2 500,00 € OZ Mám rád cyklistiku Mesto Sereď
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta
129/2024
2 500,00 € Mesto Sereď Slovenský zväz zdravotne postihnutých detí a mládeže v Seredi
30. Jún 2023
Zmluva o budúcejzmluve o zriadení vecného bremena
810/2023
2 477,50 € GS reality s.r.o. Mesto Sereď
30. Marec 2023
Poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Sereď na podporu a rozvoj aktivít pre oblasť rozvoja mesta Sereď a životného prostredia v roku 2023
423/2023
2 410,00 € OZ Prúdy Sereď Mesto Sereď
14. Apríl 2022
Zmluva o nájme bytu č.203, Dolnomajerská 4473/23D, Sereď
400/2022
2 394,00 € Mesto Sereď Marian Benko
3. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sereď na rok 2023
363/2023
2 185,00 € eRKo - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, oblastné centrum Trnava Mesto Sereď
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie-OZ Vodný hrad
71/2024
2 160,00 € Občianske združenie - Vodný Hrad Mesto Sereď
28. Máj 2024
Zmluva na iné audítorské služy na komplexné overenie dodržiavania platnej legislatívy a hospodárenia RO - ZŠ J.A.Komenského v Seredi
584/2024
2 160,00 € LUCA Partner, s.r.o. Mesto Sereď
25. Jún 2023
Nájomná zmluva
792/2023
2 100,00 € Mesto Sereď Marián Majerník
8. Jún 2022
Zmluva o nájme pozemku
630/2022
2 040,31 € Eva Filipiaková Mesto Sereď
13. Jún 2022
Zmluva o nájme pozemku
627/2022
2 040,31 € Doc. Ján Sekereš Mesto Sereď
15. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sereď na rok 2024
293/2024
2 038,00 € Šikovné sovičky o.z. Mesto Sereď
13. December 2022
Dodatok č.1 k zmluve č. 260/2022
1277/2022
2 000,00 € Seredská Interliga Mesto Sereď
16. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácií-Life is Perfect
192/2023
2 000,00 € Life is Perfect - život je perfektný Mesto Sereď
11. December 2023
nájomná zmluva
1311/2023
2 000,00 € Marián Majerník Mesto Sereď
11. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s televíznym vysielaním
210/2024
2 000,00 € KREATIV GA spol. s.r.o. Mesto Sereď