Centrálny register zmlúv

Mesto Sereď

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. August 2022
Dodatky k zmluve o dodávke el. energie - fotovoltaika
879/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Mesto Sereď
10. August 2022
Dodatok č.1 k zmluve o nájme 373/2021
881/2022
0,00 € Mesto Sereď Kristýna Mecelová
12. August 2022
Zmluva o nájme bytu č.21 Komenského ul. 4747/41A v Seredi
880/2022
0,00 € Mesto Sereď Peter Sloboda
17. August 2022
Zmluva o platení časti úhrady za poskytovanie sociálnej služby
893/2022
0,00 € Mesto Sereď Zariadenie pre seniorov Križovany nad Dudváhom
17. August 2022
Dodatok č. 2/2022 o platení časti úhrady za poskytovanie sociálnej služby
894/2022
0,00 € Domov dôchodcov Mesto Sereď
18. August 2022
Dodatok č.1 k zmluve 38/2022
886/2022
0,00 € Mesto Sereď Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza
23. August 2022
Nájomná zmluva
892/2022
0,00 € Tibor Morovič - Manusssi Mesto Sereď
23. August 2022
Nájomná zmluva
901/2022
0,00 € Helena Danišková Mesto Sereď
23. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - dodatok č.1
890/2022
0,00 € Mesto Sereď Mgr. Miroslava Ormandyová, zriaďovateľka Súkromného centra ŠPPP
8. September 2022
Dohoda o zmene obsahu vecného bremena
932/2022
0,00 € Peter Vivodík Mesto Sereď
19. September 2022
Zmluva o nájme bytu č.12, Komenského 4747/41A, Sereď
913/2022
0,00 € Mesto Sereď Anna Trnková
19. September 2022
Zmluva o nájme bytu č.13, Čepeňská 4305/123, Sereď
915/2022
0,00 € Mesto Sereď Lýdia Vajdíková
20. September 2022
Nájomná zmluva
952/2022
0,00 € Marko Takáč Mesto Sereď
20. September 2022
Zmluva o nájme bytu č.2, Čepeňská 4305/123, Sereď
914/2022
0,00 € Mesto Sereď Ľuboš Heršel
20. September 2022
Zmluva o nájme bytu č.404, Dolnomajerská 4470/23A, Sereď
912/2022
0,00 € Mesto Sereď Filip Zachar
21. September 2022
Neuvedené
961/2022
0,00 € Virunga s.r.o. Mesto Sereď
26. September 2022
Servisná zmluva
971/2022
0,00 € REJK-NET, s.r.o Mesto Sereď
27. September 2022
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č.1026/2018 na hrobové miesto č. 3/-/26 zo dňa 22.10.2018
956
0,00 € Krivosudská Mária Mesto Sereď
27. September 2022
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 525/2019 na hrobové miesto č. 3/-/27zo dňa 23.5.2019
957/2022
0,00 € Karelová Anna Mesto Sereď
27. September 2022
Nájomná zmluva
972/2022
0,00 € Peter Petráš Mesto Sereď