Centrálny register zmlúv

Obec Hamuliakovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. December 2023
Dodatok č. 8 k poistnej zmluve č. 800 401 3209
EXT_099/2023
0,00 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Obec Hamuliakovo
19. December 2023
Zmluva - MODERNEOBCE.SK
EXT_101/2023
0,00 € EWORKS.sk s. r. o. Obec Hamuliakovo
19. December 2023
Dodatok č. 1 k zmluve MODERNEOBCE.SK
EXT_102/2023
0,00 € EWORKS.sk s. r. o. Obec Hamuliakovo
9. Január 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
EXT_001/2024
0,00 € ELEKOS Obec Hamuliakovo
11. Január 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
EXT_103/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Hamuliakovo
17. Január 2024
Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi
EXT_002/2024
0,00 € Ekocharita Slovensko Slovensku, o.z. Obec Hamuliakovo
22. Január 2024
Dodatok č. 9/2024 ku Zmluve o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva
EXT_003/2024
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Obec Hamuliakovo
22. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča
EXT_004/2024
0,00 € Súkromná základná umelecká škola Obec Hamuliakovo
24. Január 2024
Zmluva o poskytovaní údajov
EXT_005/2024
0,00 € OKTE, a. s. Obec Hamuliakovo
24. Január 2024
Zmluva o poskytovaní údajov
EXT_005/2024
0,00 € OKTE, a. s. Obec Hamuliakovo
13. Február 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o súčinnosti
EXT_006/2024
0,00 € OMAPO Obec Hamuliakovo
15. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1/2024TV zo dňa 28.9.2020
EXT_008/2024
0,00 € Športový klub Hamuliakovo Obec Hamuliakovo
20. Február 2024
Zmluva o poskytnutí Palubnej jednotky v Režime predplateného mýta
EXT_009/2024
0,00 € SkyToll, a. s. Obec Hamuliakovo
20. Február 2024
Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplateného mýta
EXT_010/2024
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Obec Hamuliakovo
29. Február 2024
Dodatok č. 10 ku Zmluve o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva
EXT_011/2024
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Obec Hamuliakovo
4. Marec 2024
Zmluva o zbere odpadu
EXT_012/2024
0,00 € BOMAT s. r. o. Obec Hamuliakovo
21. Marec 2024
Dohoda č. 24/03/010/3
EXT_017/2024
0,00 € Úrad práce, soc. vecí a rodiny Pezinok Obec Hamuliakovo