Centrálny register zmlúv

Obec Hamuliakovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Február 2024
Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplateného mýta
EXT_010/2024
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Obec Hamuliakovo
29. Február 2024
Dodatok č. 10 ku Zmluve o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva
EXT_011/2024
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Obec Hamuliakovo
4. Marec 2024
Zmluva o zbere odpadu
EXT_012/2024
0,00 € BOMAT s. r. o. Obec Hamuliakovo
21. Marec 2024
Dohoda č. 24/03/010/3
EXT_017/2024
0,00 € Úrad práce, soc. vecí a rodiny Pezinok Obec Hamuliakovo
27. Apríl 2022
Prevod spoluvlastníckeho podielu k Pozemku 733/522 v podiele 15/360 z Predávajúceho na Kupujúceho
INT_021/2022
1,00 € Jančigová Klaudia Obec Hamuliakovo
18. Júl 2022
Nájomná zmluva
INT_034/2022
1,00 € Športový klub Hamuliakovo Obec Hamuliakovo
28. Február 2023
Zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti a o odplatnom prevode stavebného objektu
INT_009/2023
1,00 € PA REAL s.r.o. Obec Hamuliakovo
17. Máj 2023
Zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti a o odplatnom prevode stavebného objektu
INT_039/2023
1,00 € Elektrárenská a.s. Obec Hamuliakovo
4. Máj 2023
Kúpna zmluva
INT_033/2023
9,58 € Kállay Viktor Obec Hamuliakovo
15. December 2022
Kúpna zmluva
INT_053/2022
30,78 € Mrázová Mária Obec Hamuliakovo
22. November 2023
Nájomná zmluva
EXT_093/2023
43,20 € Občianske združenie Bez farieb Obec Hamuliakovo
11. Október 2022
Zmluva o nájme nebvytových priestorov
INT_046/2022
60,00 € Beňová Makkiová Monika, JUDr. Obec Hamuliakovo
27. August 2022
Zmluva o dielo
EXT_036/2022
96,00 € Derakat s.r.o. Obec Hamuliakovo
15. Február 2024
Darovacia zmluva
EXT_007/2024
100,00 € Nosáľ Ján Obec Hamuliakovo
19. September 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 01784/2023-PKZO-B40083/23.00
EXT_074/2023
110,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Hamuliakovo
6. Marec 2024
Darovacia zmluva
EXT_013/2024
200,00 € Valachová Jana, MUDr. Obec Hamuliakovo
31. Marec 2023
Darovacia zmluva
EXT_019/2023
250,00 € Červeň Ladislav Obec Hamuliakovo
11. Marec 2024
Darovacia zmluva
EXT_014/2024
250,00 € Červeň Ladislav, Ing. Obec Hamuliakovo
16. Máj 2023
Darovacia zmluva
INT_037/2023
300,00 € D.L.B. Spedition s.r.o. Obec Hamuliakovo
19. Jún 2023
Zmluva o zabezpečení verejného kultúrneho podujatia
INT_047/2023
350,00 € Simona Doktorová - La Suerte Obec Hamuliakovo