Centrálny register zmlúv

Obec Cabaj - Čápor

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Máj 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
ZV 19/2023
0,00 € Základná škola Jána Domatu, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
9. Máj 2023
Zmluva o bežnom účte
BU 5600
0,00 € Prima banka a.s. Obec Cabaj-Čápor
11. Máj 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
ZV 21/2023
0,00 € Mgr. Oľga Švihoríková, Jarok Obec Cabaj-Čápor
11. Máj 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke č. 3/2023
2
0,00 € Stolnotenisový klub Cabaj-Čápor, Nitrianska ulica 1653/29, 951 17 Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
11. Máj 2023
Rámcová zmluva
RZ 1/2023
0,00 € REAL - K s.r.o. Komárno Obec Cabaj-Čápor
18. Máj 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
ZV 22/2023
0,00 € Emil Koppan, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
22. Máj 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
ZV 23/2023
0,00 € Zväz zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja, Nitra Obec Cabaj-Čápor
19. Jún 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
1112797
0,00 € Energie2 a.s., OZ Energie2. a.s. Lazaretská 3s, Bratislava Obec Cabaj-Čápor
21. Jún 2023
Zmluva o výpožičke ZV 25/2023
ZV 25/2023
0,00 € Základná škola Jána Domastu, Ulica Jána Domastu 1085/5, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
27. Jún 2023
Zmluva o výpožičke ZV 24/2023
ZV 24/2023
0,00 € Občianske združenie Fit tréner, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
29. Jún 2023
Zmluva o výpožičke ZV 27/2023
ZV 27/2023
0,00 € SČK, územný spolok Nitra Obec Cabaj-Čápor
29. Jún 2023
Zmluva o výpožičke ZV 26/2023
ZV 26/2023
0,00 € Mgr. Oľga Švihoríková, Jarok Obec Cabaj-Čápor
3. Júl 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
1112797-D1
0,00 € Energie2 a.s. OZ Energie2 a.s., Brastislava Obec Cabaj-Čápor
6. Júl 2023
Zmluva č. 42392 o poskytovaní služieb
42392
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra Obec Cabaj-Čápor
14. Júl 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZV 28 /2023
ZV 28/2023
0,00 € Marek Dukay, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
26. Júl 2023
ZMLUVA O NÁJME BYTU č. NZ 20/2023
NZ 20/2023
0,00 € Peter Kochan a manž., Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
26. Júl 2023
ZMLUVA O NÁJME BYTU č. NZ 26/2023
NZ 26/2023
0,00 € Juraj Minárik, Beáta Mináriková, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
26. Júl 2023
ZMLUVA O NÁJME BYTU č. NZ 25/2023
NZ 25/2023
0,00 € Radoboj Ostertág a manž., Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
26. Júl 2023
ZMLUVA O NÁJME BYTU č. NZ 23/2023
NZ 23/2023
0,00 € Radovan Žember a manž.Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
26. Júl 2023
ZMLUVA O NÁJME BYTU č. NZ 21/2023
NZ 21/2023
0,00 € Alena Sedláková, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor