Centrálny register zmlúv

Obec Cabaj - Čápor

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Január 2023
Zmluva o nájme bytu
NZ 7/2023
0,00 € Erika Hrnková, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
31. Január 2023
Zmluva o nájme bytu
NZ 8/2023
0,00 € Mária Bačinská, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
13. Február 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZV 9 /2023
ZV 9/2023
0,00 € Zväz zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja Obec Cabaj-Čápor
20. Február 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
ZV 11/2023
0,00 € Ing. Lenka Holecová, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
20. Február 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
ZV 5/2023
0,00 € ZPOZ obce Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
20. Február 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
ZV 4/2023
0,00 € Slnkom odetí o.z. Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
22. Február 2023
ZMLUVA O NÁJME BYTU č. NZ 12/2023
NZ 12/2023
0,00 € Jozef Benčík Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
22. Február 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
ZV 3/2023
0,00 € Stolnotenisový klub Cabaj-Čápor, Nitrianska ulica 1653/29, 951 17 Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
24. Február 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
ZV 1/2023
0,00 € Slovenský skauting 23. zbor Nitrava, Tichá 631/9, 949 01 Nitra Obec Cabaj-Čápor
24. Február 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
ZV 6/2023
0,00 € Hokejbalový klub Cabaj Rebels, Podhájska ulica 707/62,951 17 Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
27. Február 2023
ZMLUVA O NÁJME BYTU NZ 11 /2023
NZ 11/2023
0,00 € Milan Novák, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
27. Február 2023
ZMLUVA O NÁJME BYTU č. NZ 5/2023
NZ 5/2023
0,00 € Andrea Tasáryová, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
28. Február 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
ZV 2/2023
0,00 € Občianske združenie Fit tréner Cabaj 1514, Csabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
8. Marec 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
ZV 12/2023
0,00 € Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
8. Marec 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
ZV 14/2023
0,00 € Zväz zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja, Na Hôrke 21, 949 11 Nitra Obec Cabaj-Čápor
8. Marec 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
ZV 13/2023
0,00 € Slovenský červený kríž, územný spolok Nitra, Vajanského 7, 949 01 Nitra Obec Cabaj-Čápor
12. Apríl 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
ZV 18/2023
0,00 € Kolkársky klub Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
19. Apríl 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
ZV 16/2023
0,00 € Spevokol NÁDEJ Cabaj-Čápor Nitrianska 1436, 951 17 Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
25. Apríl 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
ZV 20/2023
0,00 € Zväz zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja, Nitra Obec Cabaj-Čápor
27. Apríl 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
ZV 17/2023
0,00 € Zväz zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja Obec Cabaj-Čápor