Centrálny register zmlúv

Obec Cabaj - Čápor

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
028/2023/C
13,30 € Monika Lisyová, Podhorany Obec Cabaj-Čápor
9. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
029/2023/C
13,30 € Peter Mrázik, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
21. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
HM 030/2023/C
13,30 € Renata Stoklasová, Trenčín Obec Cabaj-Čápor
4. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 022/2023/Čápor
13,30 € Michal Chrenko, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
5. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta číslo: 031/2023/Cabaj
ZHM 031/2023/Cabaj
13,30 € Mária Rumanovská, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
11. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 032/2023/Cabaj
13,30 € Ing. Ivan Gemmel, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
26. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 034/2023/C
13,30 € Helena Ligačová, Nitra Obec Cabaj-Čápor
4. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 023/2023/Č
13,30 € Dr. Pavol Kocis Obec Cabaj-Čápor
16. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 024/2023/Č
13,30 € Johana Ďurišová, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
18. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 036/2023/C
13,30 € Zuzana Ivančíková Nitra Obec Cabaj-Čápor
20. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 037/2023/C
13,30 € Ivona Kulinová Vlčany Obec Cabaj-Čápor
31. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 026/2023/Č
13,30 € Anna Kováčová, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
20. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 029/2023/Č
13,30 € Viera Slezáková, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
20. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 028/2023/Č
13,30 € Viera Slezáková, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
22. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 038/2023/C
13,30 € Margita Gašová, Sklené Obec Cabaj-Čápor
29. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 31/2023/Č
13,30 € Jarmila Ligačová Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
3. Február 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ 10/2023
17,00 € Milan Částa Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
21. Júl 2022
Zmluva o nájme pozemku
NZ 51/2022
25,00 € Alexander Vígh, Kútniky Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
29. September 2022
Kúpna zmluva 9/2022
KZ 9/2022
40,00 € Husardekor s.r.o. Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
4. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ 70/2022
42,50 € Monika Budayová Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor