Centrálny register zmlúv

Obec Cabaj - Čápor

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
019/2022-Č
13,30 € Mária Žilíková, Nitra Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
26. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
030/2022/C
13,30 € Pavla Mrlláková, Nitra Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
31. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
034/2022 C
13,30 € Miroslav Rapsa Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
12. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
035/2022/C
13,30 € Jarmila Kĺbiková Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
19. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
037/2022 C
13,30 € Juliana Brezinská Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
19. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
036/2022 C
13,30 € Juliana Brezinská Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
5. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
038/2022/C
13,30 € Štefan Karas Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
5. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
038/2022/C
13,30 € Štefan Karas Cabaj-Čápor Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
12. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
039/2022-C
13,30 € Viera Šokyová, Mojmírovce Obec Cabaj Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor
25. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
041/2022/C
13,30 € Elena Floreková, Bratislava Obec Cabaj-Čápor
31. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
022/2022/Č
13,30 € Marián Ligač, Šaľa-Veča Obec Cabaj-Čápor
31. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
021/2022/Č
13,30 € Mária Miháliková, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
25. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
023/2022/Č
13,30 € Martin Ďuriš Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
2. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
045/2022/C
13,30 € Jozefa Klobučníková Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
21. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
046/2022-C
13,30 € Mária Mráziková, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
3. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
001/2023/Č
13,30 € Peter Vágai, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
23. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
003/2023-Cabaj
13,30 € Jozefína Bosáková Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
13. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
006/2023/Č
13,30 € Blanka Kurucová, Vinodol Obec Cabaj-Čápor
15. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
007/2023/C
13,30 € Mária Nemčeková Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
008/2023/C
13,30 € Ing. Janette Brixová Bratislava - Karlova Ves Obec Cabaj-Čápor