Centrálny register zmlúv

Mesto Šahy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. OVŽPaRR2-4/2022
2921
3 238,32 € Štefan Tipary EKOLSTAV Mesto Šahy, Hl. námestie 1
4. Apríl 2023
Mandátna zmluva
3183
3 200,00 € Színészképző Stúdió Alapítvány Mesto Šahy, Hl. námestie 1
14. September 2022
ZMLUVA O DIELO č. OVŽPaRR2-5/2022
2908
3 148,57 € Kalixstav s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
27. Október 2022
Zmluva o prevode správy majetku
2969
3 030,80 € Základná škola Janka Kráľa Šahy Mesto Šahy, Hl. námestie 1
26. September 2023
SMLOUVA O PROVEDENÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU
3621
3 000,00 € Ing. Zuzana Hanousková Mesto Šahy, Hl. námestie 1
15. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2022
2780
2 965,00 € Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia Šahy Mesto Šahy, Hl. námestie 1
9. September 2023
Príkazná zmluva
3565
2 900,00 € Gergely Bogányi Mesto Šahy, Hl. námestie 1
15. November 2023
Z m l u v a č. 2 7 /20 2 3
3776
2 800,00 € Divadlo Thália Színház, 040 01 Košice, Timonova 3 Mesto Šahy, Hl. námestie 1
1. November 2022
Zmluva o umeleckom výkone
2972
2 700,00 € Thália Színház Mesto Šahy, Hl. námestie 1
14. September 2023
Príkazná zmluva
3583
2 700,00 € Fűzy Máté Mesto Šahy, Hl. námestie 1
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2023
3319
2 630,00 € OZ Srdcom za Šahy Mesto Šahy, Hl. námestie 1
3. Apríl 2023
S P O L O Č E N S K Á Z M L U V A o založení spoločnosti s ručením obmedzeným
3178
2 550,00 € FORA, s.r.o., Mesto Šahy, Hl. námestie 1
6. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2023
3321
2 500,00 € TJ SAAG ŠAHY Mesto Šahy, Hl. námestie 1
21. August 2023
Príkazná zmluva
3505
2 500,00 € Orosz Kristóf Levente Mesto Šahy, Hl. námestie 1
12. September 2023
Zmluva o dielo
3569
2 500,00 € Ister-Granum EGTC Mesto Šahy, Hl. námestie 1
22. September 2023
Mandátna ZMLUVA
3618
2 500,00 € Oznámenie o začatí správneho konania Mesto Šahy, Hl. námestie 1
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2024
4021
2 500,00 € Olympijský klub Alojza Szokolyiho Šahy Mesto Šahy, Hl. námestie 1
22. Jún 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov
2639
2 450,00 € Eva Antalová – MAD CAFFÉ Mesto Šahy
14. September 2023
Príkazná zmluva
3582
2 400,00 € Igor Kmeťo Mesto Šahy, Hl. námestie 1
1. Júl 2024
Zmluva o spolupráci pri organizovaní kultúrneho podujatia
4145
2 400,00 € KoronArt. O.Z Mesto Šahy, Hl. námestie 1