Centrálny register zmlúv

Mesto Šahy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. November 2023
Z m l u v a č. 2 7 /20 2 3
3776
2 800,00 € Divadlo Thália Színház, 040 01 Košice, Timonova 3 Mesto Šahy, Hl. námestie 1
1. November 2022
Zmluva o umeleckom výkone
2972
2 700,00 € Thália Színház Mesto Šahy, Hl. námestie 1
14. September 2023
Príkazná zmluva
3583
2 700,00 € Fűzy Máté Mesto Šahy, Hl. námestie 1
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2023
3319
2 630,00 € OZ Srdcom za Šahy Mesto Šahy, Hl. námestie 1
3. Apríl 2023
S P O L O Č E N S K Á Z M L U V A o založení spoločnosti s ručením obmedzeným
3178
2 550,00 € FORA, s.r.o., Mesto Šahy, Hl. námestie 1
6. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2023
3321
2 500,00 € TJ SAAG ŠAHY Mesto Šahy, Hl. námestie 1
21. August 2023
Príkazná zmluva
3505
2 500,00 € Orosz Kristóf Levente Mesto Šahy, Hl. námestie 1
12. September 2023
Zmluva o dielo
3569
2 500,00 € Ister-Granum EGTC Mesto Šahy, Hl. námestie 1
22. September 2023
Mandátna ZMLUVA
3618
2 500,00 € Oznámenie o začatí správneho konania Mesto Šahy, Hl. námestie 1
22. Jún 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov
2639
2 450,00 € Eva Antalová – MAD CAFFÉ Mesto Šahy
14. September 2023
Príkazná zmluva
3582
2 400,00 € Igor Kmeťo Mesto Šahy, Hl. námestie 1
15. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2022
2786
2 300,00 € TBA RACING TEAM Mesto Šahy, Hl. námestie 1
6. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2023
3325
2 300,00 € Olympijský klub Alojza Szokolyiho Šahy Mesto Šahy, Hl. námestie 1
13. September 2022
Dohoda
2905
2 100,00 € Aurevoir Mesto Šahy, Hl. námestie 1
28. November 2022
ZMLUVA O NÁJME Č.LV_VAJ_B/2022
3015
2 040,00 € SWAN, a. s. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
5. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2022
2766
2 000,00 € Právna forma: Občianske združenie Mesto Šahy, Hl. námestie 1
9. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2022
2828
2 000,00 € Kulturistický klub KK ŠAHY Mesto Šahy, Hl. námestie 1
12. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2022
2836
2 000,00 € Casino Hont Mesto Šahy, Hl. námestie 1
31. August 2022
Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia - PUĽS
2875
2 000,00 € Poddukelský umelecký ľudový súbor Mesto Šahy, Hl. námestie 1
17. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-120-00876
3081
2 000,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Mesto Šahy, Hl. námestie 1