Centrálny register zmlúv

Mesto Šahy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-120-01535
2996
4 000,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Mesto Šahy, Hl. námestie 1
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2023
3317
4 000,00 € Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Šahy Mesto Šahy, Hl. námestie 1
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2023
3315
4 000,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Mesto Šahy, Hl. námestie 1
29. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2024
4033
4 000,00 € TJ SAAG ŠAHY Mesto Šahy, Hl. námestie 1
30. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2024
4034
4 000,00 € TBA RACING TEAM Mesto Šahy, Hl. námestie 1
7. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2024
4060
4 000,00 € Pečať mesta Šahy - Ipolyság Város Pecsétje - Sigillum oppidi Saag Mesto Šahy, Hl. námestie 1
18. Marec 2024
Mandátna ZMLUVA
3964
3 800,00 € Színészképző Stúdió Alapítvány Mesto Šahy, Hl. námestie 1
29. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
3059
3 677,07 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica Mesto Šahy, Hl. námestie 1
21. September 2023
Dohoda
3597
3 620,00 € EUROVOICE Művészeti és Szolgáltató Betéti Társaság Mesto Šahy, Hl. námestie 1
7. September 2023
Dohoda
3563
3 600,00 € PARNO GRASZT zenekar/előadó képviseletében László Sándor Mesto Šahy, Hl. námestie 1
22. November 2023
Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
3806
3 585,00 € Slovak Telekom, a.s. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
25. Máj 2022
Z M L U V A č. 277/2022/OKaŠ o poskytnutí dotácie na obnovu národnej kultúrnej pamiatky
2720
3 500,00 € Nitriansky samosprávny kraj Mesto Šahy, Hl. námestie 1
16. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2022
2737
3 500,00 € Pečať mesta Šahy – Ipolyság város pecsétje – Sigillum oppidi Saag Mesto Šahy, Hl. námestie 1
20. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-410-01929
3049
3 500,00 € Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-410-01929 Mesto Šahy, Hl. námestie 1
6. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2023
3329
3 500,00 € TK SAAG Šahy Mesto Šahy, Hl. námestie 1
6. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2023
3334
3 500,00 € TBA RACING TEAM Mesto Šahy, Hl. námestie 1
12. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2023
3369
3 500,00 € Pečať mesta Šahy – Ipolyság város pecsétje – Sigillum oppidi Saag Právna forma: Mesto Šahy, Hl. námestie 1
7. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2024
4062
3 500,00 € Občianske združenie FolkHont Mesto Šahy, Hl. námestie 1
30. November 2023
Zmluva o spolupráci
3818
3 375,00 € IMPLEA Mesto Šahy, Hl. námestie 1
15. Február 2024
Dodatok č. 3 k Zmluva o dielo
3932
3 302,65 € Štefan Nemcsok - SIMOL TEAM Mesto Šahy, Hl. námestie 1