Centrálny register zmlúv

Mesto Šahy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. December 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzavretej dňa 21.5.2018.
3063
5 419,40 € Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Mesto Šahy, Hl. námestie 1
12. Október 2023
Mandátna zmluva č. OVŽPaRR2-21/2023
3686
5 100,00 € Ing. Ján Urblík Mesto Šahy, Hl. námestie 1
26. August 2022
Darovacia zmluva
2861
5 000,00 € Hörnlein k.s. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
8. December 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-322-01831
3032
5 000,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Mesto Šahy, Hl. námestie 1
12. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2023
3360
5 000,00 € CSEMADOK základná organizácia Šahy Mesto Šahy, Hl. námestie 1
12. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2023
3365
5 000,00 € CSEMADOK základná organizácia Šahy Mesto Šahy, Hl. námestie 1
23. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE
3619
5 000,00 € Nitriansky samosprávny kraj Mesto Šahy, Hl. námestie 1
29. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-120-01929
3626
5 000,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Mesto Šahy, Hl. námestie 1
1. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2024
4037
5 000,00 € Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Šahy Mesto Šahy, Hl. námestie 1
7. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2024
4063
5 000,00 € Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku – Csemadok, základná organizácia Šahy Mesto Šahy, Hl. námestie 1
17. Jún 2024
Z M L U V A č. 1142/2024/OSČ o poskytnutí dotácie na podporu všeobecného rozvoja územia NSK
4137
5 000,00 € Nitriansky samosprávny kraj Mesto Šahy, Hl. námestie 1
20. Jún 2024
Z M L U V A O P O S K Y T O V A N Í S L U Ž I E B
4139
4 800,00 € Accel consulting, s.r.o Mesto Šahy, Hl. námestie 1
27. Február 2023
Zmluva o umeleckom vystúpení
3129
4 500,00 € Ján Žiak – Agentura September Mesto Šahy, Hl. námestie 1
12. Apríl 2024
ZMLUVA o usporiadaní divadelného vystúpenia
4002
4 500,00 € Lakefood s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
30. Máj 2023
Kúpna zmluva č. OVŽPaRR2-4/2023
3291
4 410,00 € KVANT spol. s r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
1. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2024
4040
4 280,00 € Dignitas n.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
29. September 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
3629
4 200,00 € Auditcon Slovakia s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
9. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
3773
4 166,52 € Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Mesto Šahy, Hl. námestie 1
22. Jún 2022
Kúpna zmluva o zriadení vecného bremena
2656
4 125,00 € Peter Bielik Mesto Šahy
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2024
4019
4 100,00 € TK SAAG Šahy Mesto Šahy, Hl. námestie 1