Centrálny register zmlúv

Mesto Šahy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. September 2023
Dohoda
3597
3 620,00 € EUROVOICE Művészeti és Szolgáltató Betéti Társaság Mesto Šahy, Hl. námestie 1
7. September 2023
Dohoda
3563
3 600,00 € PARNO GRASZT zenekar/előadó képviseletében László Sándor Mesto Šahy, Hl. námestie 1
22. November 2023
Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
3806
3 585,00 € Slovak Telekom, a.s. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
25. Máj 2022
Z M L U V A č. 277/2022/OKaŠ o poskytnutí dotácie na obnovu národnej kultúrnej pamiatky
2720
3 500,00 € Nitriansky samosprávny kraj Mesto Šahy, Hl. námestie 1
16. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2022
2737
3 500,00 € Pečať mesta Šahy – Ipolyság város pecsétje – Sigillum oppidi Saag Mesto Šahy, Hl. námestie 1
20. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-410-01929
3049
3 500,00 € Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-410-01929 Mesto Šahy, Hl. námestie 1
6. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2023
3329
3 500,00 € TK SAAG Šahy Mesto Šahy, Hl. námestie 1
6. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2023
3334
3 500,00 € TBA RACING TEAM Mesto Šahy, Hl. námestie 1
12. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2023
3369
3 500,00 € Pečať mesta Šahy – Ipolyság város pecsétje – Sigillum oppidi Saag Právna forma: Mesto Šahy, Hl. námestie 1
30. November 2023
Zmluva o spolupráci
3818
3 375,00 € IMPLEA Mesto Šahy, Hl. námestie 1
15. Február 2024
Dodatok č. 3 k Zmluva o dielo
3932
3 302,65 € Štefan Nemcsok - SIMOL TEAM Mesto Šahy, Hl. námestie 1
20. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. OVŽPaRR2-4/2022
2921
3 238,32 € Štefan Tipary EKOLSTAV Mesto Šahy, Hl. námestie 1
4. Apríl 2023
Mandátna zmluva
3183
3 200,00 € Színészképző Stúdió Alapítvány Mesto Šahy, Hl. námestie 1
14. September 2022
ZMLUVA O DIELO č. OVŽPaRR2-5/2022
2908
3 148,57 € Kalixstav s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
27. Október 2022
Zmluva o prevode správy majetku
2969
3 030,80 € Základná škola Janka Kráľa Šahy Mesto Šahy, Hl. námestie 1
26. September 2023
SMLOUVA O PROVEDENÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU
3621
3 000,00 € Ing. Zuzana Hanousková Mesto Šahy, Hl. námestie 1
15. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2022
2780
2 965,00 € Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia Šahy Mesto Šahy, Hl. námestie 1
9. September 2023
Príkazná zmluva
3565
2 900,00 € Gergely Bogányi Mesto Šahy, Hl. námestie 1
15. November 2023
Z m l u v a č. 2 7 /20 2 3
3776
2 800,00 € Divadlo Thália Színház, 040 01 Košice, Timonova 3 Mesto Šahy, Hl. námestie 1
1. November 2022
Zmluva o umeleckom výkone
2972
2 700,00 € Thália Színház Mesto Šahy, Hl. námestie 1